Skip to the content

Centar za istraživanje

Centar za istraživanje osnovan je u sklopu Erasmus+ CB projekta "Promoting academia-industry alliances for R&D through collaborative and open innovation platform - All4R&D", sa ciljem ostvarivanja jače saradnje Univerziteta i privrede, te povećanje kapaciteta za istraživanje studenata master i doktorskih studija. 

Voditelj centra:

dr. Merima Šahinagić – Isović, vanredni profesor
Email: merima[.]sahinagic[@]unmo[.]ba

 

Centar za istraživanje  učestvuje na pripremi aplikacija dva istraživačka projekta.

Više o projektima pročitajte ispod.

 

Methodology for quality control and principles for repair of concrete structures - Velež stadium a case study

 

Assessment and strengthening strategies for historical buildings – Partizan sports ground case study

 


Zadnje vijesti

Treći otvoreni poziv za kurseve obuke studenata i profesionalaca

Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u sklopu projekta Erasmus+ ALL4R&D organizuje kurseve za cijeloživotno učenje (LLL - Life Long Learning) namjenjeni studentima završnih godina, mladim inženjerima, alumnim i ostalima koji žele proširiti svoja znanja.

Istraživački projekat "Partizan"

Pregled dosadašnjih aktivnosti na istraživačkom projektu "Assessment and strengthening strategies of historical buildings – "Partizan" sport ground a case study"

Istraživački projekti Centra

U sklopu Istraživačkih projekata Centra, pod projektom ALL4R&D,  trenutno su u toku laboratorijska ispitivanja maltera i betona.

Drugi otvoreni poziv za kurseve obuke studenata i profesionalaca

Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u sklopu projekta Erasmus+ ALL4R&D organizuje kurseve za cijeloživotno učenje (LLL - Life Long Learning) namjenjeni studentima završnih godina, mladim inženjerima, alumnim i ostalima koji žele proširiti svoja znanja.

Otvoren poziv za učešće Mladih istraživača i kompanija u istraživačkim projektima

Centar za istraživanje Građevinskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru raspisao je pozive za istraživače i kompanije 

Početak predavanja LLL kurseva (Life Long Learning Courses)

U sklopu Erasmus+ CB projekta "Promoting academia-industry alliances for R&D through collaborative and open innovation platform - All4R&D" organizovani su LLL kursevi (Life Long Learning Courses).

Predavanja iz kurseva obuke studenta i profesionalca počinju 15.02.2021. godine.

Copyright © 2021 UNMO.ba