Skip to the content

Odsjek za hidrotehniku

Prva godina (prvi semestar)

R.b. Predmet P V ECTS
1 Inženjerska matematika III  3 2 6
2 Hidrologija  3 2 6
3 Hidraulika  3 2 6
4 Vodosnabdijevanje  3 2 6
5 Prečišćavanje pitkih voda  3 2 6

Prva godina (drugi semestar)

R.b. Predmet P V ECTS
1 Riječna hidrotehnika  3 2 6
2 Odvođenje otpadnih voda  2 3 5
3 Hemija i biologija vode  3 2 5
4 Osnove zaštite okoliša  3 2 4
5 Upravljanje čvrstim otpadom 3 2 5
6 GIS i komunalna infrastruktura  2 2 5

 


 

Druga godina (treći semestar)

R.b. Predmet P V ECTS
1 Upravljanje projektom  2 2 5
2 Hidroenergetika  3 3 7
3 Upravljanje vodama  3 2 6
4 Zaštita voda  2 3 6
5 Izborni predmet 2 3 6

Lista izbornih predmeta za treći semestar:

  • Prečišćavanje otpadnih voda
  • Hidrotehničke melioracije
  • Predmet sa drugog odsjeka

Druga godina (četvrti semestar)

R.b. Predmet P V ECTS
1 Završni rad 0 0 30

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba