Skip to the content

Aktuelnosti

Treći otvoreni poziv za kurseve obuke studenata i profesionalaca

Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u sklopu projekta Erasmus+ ALL4R&D organizuje kurseve za cijeloživotno učenje (LLL - Life Long Learning) namjenjeni studentima završnih godina, mladim inženjerima, alumnim i ostalima koji žele proširiti svoja znanja.

Prijava ispita za drugi termin septembarskog ispitnog roka

Prijava ispita za drugi termin septembarskog ispitnog roka za sve studente (i za imartikulante) vrši se popunjavanjem starih prijava koje se mogu besplatno preuzeti na studentskoj službi Drugi (dodat ...

KONKURS za stipendiranje studenata drugog ciklusa - 3D-Projekt d.o.o. Sarajevo

3D-Projekt d.o.o. - Sarajevo, raspisuje KONKURS za stipendiranje studenata drugog ciklusa studija arhitekture i građevinarstva za 2021/2022. akademsku godinu. Pravo učešća na konkursu i maju kandida ...

Studenti u susret nauci 2021 - Banja Luka

Za sva dodatna pitanja i informacije, možete pisati na ovaj mejl ili posjetiti naš sajt na http://stes.unibl.org/ ...

Informacije za upis u prvu godinu studija

Upis primljenih kandidata  u I godinu za  akademsku 2021/2022.godinu na Građevinskom fakultetu će se vršiti u periodu od 16.07. - 22.07.2021.godine  svakim radnim danom od 10-12 sati u studentskoj slu ...

Rang-lista kandidata za upis na I ciklus na prvom upisnom roku u akademskoj 2021/2022. godini

UNIVERZITET “DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU GRAĐEVINSKI FAKULTET Mostar, 06.07.2021. god. Predmet: Rang-lista kandidata za upis na I ciklus na prvom upisnom roku u akademskoj 2021/2022. godini na Građe ...

Poziv za međunarodni simpozij u sklopu SWARM Erasmus+ projekta

U sklopu SWARM Erasmus+ projekta održava se međunarodni simpozij na temu International Symposium "Water Resources Management: New Perspectives and Innovative Practices", u Novom Sadu, Srbija, od 23.09-24.09.2021. godine.

KONKURS za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. godini

Za prijavu na Konkurs za upis u ak. 2021/22.g. je potrebno sljedeće:   I ciklus studija/dodiplomski studij - Građevinski fakultet, Konkurs otvoren do 4.jula 2021. godine. Predaja dokumenata svaki ra ...

Građevinski fakultet

Tel: 036 514 850

Komercijalni projekti:

+387 36 514 889

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2021 UNMO.ba