Skip to the content

Geodezija i geoinformatika

Prva godina (Prvi semestar)

R.b Predmet P V ECTS
1 Inženjerska geologija  2 1 4
2 Nacrtna geometrija  2 2 4
3 Primjena računara u građevinarstvu  1 2 4
4 Inženjerska matematika I 5 5 9
5 Uvod u građevinarstvo  2 1 4
6 Praktična geodezija I 2 3 5
Ukupno: 12 13 30

Prva godina (Drugi semestar)

R.b Predmet P V ECTS
1 Inženjerska matematika II  4 4 8
2 Elementi visokogradnje  3 2 6
3 Vjerovatnoća i statistika  2 1 3
4 Engleski jezik u građevinarstvu 1 0 1
5 Osnovi geoinformacija  2 2 5
6 Praktična geodezija II 3 3 7
Ukupno: 12 11 30

Druga godina (Treći semstar)

R.b Predmet P V ECTS
1 Građevinska regulativa  2 0 3
2 Geoprostorne baze podataka  3 3 6
3 Teorija izjednačenja I  2 2 5
4 Kartografija  2 2 5
5 Programiranje  2 2 5
6 Praktična geodezija III 3 3 6
Ukupno: 12 15 30

Druga godina (Četvrti semestar)

R.b Predmet P V ECTS
1 Ceste  3 2 6
2 Praktična geodezija IV  3 4 6
3 Modeliranje geoinformacija  2 2 5
4 Teorija izjednačenja II  2 2 5
5 Kartografske projekcije  2 2 5
6 Stručna praksa  0 8 3
Ukupno: 11 14 30

Treća godina (Peti semestar)

R.b Predmet P V ECTS
1 Inženjerska geodezija I  2 3 5
2 Geodetski planovi 1 3 4
3 Katastar nekretnina  2 2 4
4 Diskretna matematika  2 2 5
5 Geodetski referentni okviri  2 3 6
6 Satelitska geodezija 2 3 6
Ukupno: 11 16 30

Treća godina (Šesti semestar)

R.b Predmet P V ECTS
1 Geoinformacijski sistemi  2 2 6
2 Osnovni geodetski radovi  2 2 5
3 Fotogrametrija i daljinska detekcija  2 3 6
4 Inženjerske građevine  2 0 3
5 Završni rad prema izboru  0 5 10
Ukupno: 8 7 30

 

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2022 UNMO.ba