Skip to the content

Rukovodstvo fakulteta


dr. Mili Selimotić, redovni profesor

Dekan

Email: mili[.]selimotic[@]unmo[.]ba

Merima

dr. Merima Šahinagić-Isović, redovni profesor

Prodekan za naučno-nastavni rad

Email: merima[.]sahinagic[@]unmo[.]ba


dr. Đani Rahimić, docent

Prodekan za naučno-istraživački rad

Email: djani[.]rahimic[@]unmo[.]ba

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2022 UNMO.ba