Skip to the content

Rukovodstvo fakulteta


dr. Suad Špago, vanredni profesor

Dekan 

Email: suad.spago@unmo.ba

Merima

dr. Merima Šahinagić-Isović, vanredni profesor

Prodekan za naučno-nastavni rad

Email: merima.sahinagic@unmo.ba


dr. Mili Selimotić, vanredni profesor

Prodekan za naučno-istraživački rad

Email: mili.selimotic@unmo.ba

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2020 UNMO.ba