Skip to the content

Upravljanje okolišnom infrastrukturom

Prva godina (prvi semestar)

R.b Predmet P V ECTS
1 Inženjerska matematika III / Operaciona istraživanja  2 2 6
2 GIS i zoniranje (komunalna infrastruktura) 2 2 6
3 Tehnička opremljenost objekata i naselja 2 2 6
4 Izborni 2 2 5
5 Izborni 2 2 5
6 Stručni projekat 1 1 2

Lista izbronih predmeta za prvi semestar: 

Prva godina (drugi semestar)

R.b Predmet P V ECTS
1 Održivo upravljanje komunalnim vodovodnim poduzećima / Održivo upravljanje vodama u lokalnoj zajednici 2 2 6
2 Upravljanje i održavanje puteva 2 2 6
3 Upravljanje otpadom  2 2 6
4 Izborni  2 2 5
5 Izborni  2 2 5
6 Stručni projekat   1 1 2

Lista izbornih predmeta za drugi semestar:

 


 

Druga godina (treći semestar)

R.b Predmet P V ECTS
1 Upravljanje projektima i investicijama / Poslovna korespodencija prema EU fondovima 2 2 5
2 Geotehnički aspekti deponija otpada  2 2 5
3 Trajnost, otpornost i održavanje konstrukcija 2 2 5
4 Izborni  2 2 5
5 Izborni  2 2 5
6 Studio projekat 2 2 5

Lista izbornih predmeta za treći semestar:

Druga godina (četvrti semestar)

R.b Predmet P V ECTS
1 Master rad      30

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba