Skip to the content

Upravljanje okolišnom infrastrukturom

Prva godina (Prvi semestar)

R.b Predmet P V ECTS
1 Inženjerska matematika III / Operaciona istraživanja  2 2 6
2 GIS i zoniranje (komunalna infrastruktura) 2 2 6
3 Tehnička opremljenost objekata i naselja 2 2 6
4 Izborni 2 2 5
5 Izborni 2 2 5
6 Stručni projekat 1 1 2

Lista izbronih premdeta za prvi semestar: 

 • Zaštita voda
 • Mehanika tla i stijene II
 • Optimizacija građevine
 • Indikatori i alati održivog razvoja
 • Prostorno uređenje i okoliš
 • Građevinska fizika

Prva godina (Drugi semestar)

R.b Predmet P V ECTS
1 Održivo upravljanje komunalnim vodovodnim poduzećima / Održivo upravljanje vodama u lokalnoj zajednici 2 2 6
2 Upravljanje i održavanje puteva 2 2 6
3 Upravljanje otpadom  2 2 6
4 Izborni  2 2 5
5 Izborni  2 2 5
6 Stručni projekat   1 1 2

Izborni predmeti za drugi semestar:

 • Hidroenergetika (MHE)
 • Klizišta
 • Materijali za energetski efikasne i održive zgrade
 • Prilagodljivi i održivi obnovljivi izvori energije
 • Pasivni i niskoenergetski objekti
 • Održivi objekti od prirodnih materijala

Druga godina (Treći semestar)

R.b Predmet P V ECTS
1 Upravljanje projektima i investicijama / Poslovna korespodencija prema EU fondovima 2 2 5
2 Geotehnički aspekti deponija otpada  2 2 5
3 Trajnost, otpornost i održavanje konstrukcija 2 2 5
4 Izborni  2 2 5
5 Izborni  2 2 5
6 Studio projekat 2 2 5

Lista izbornih predmeta:

 • Odvođenje otpadnih voda
 • Posebne vrste betona
 • BIM
 • Urbana hidrologija
 • Urbana ekologija – održivost i prilagodljivost uurbanom okolišu
 • Energetska efikasnost, održivost i prilagodljivost u građevinskoj industriji
 • Energetska efikasnost kod rekonstrukcije objekata

Druga godina (Četvrti semestar)

R.b Predmet P V ECTS
1 Master rad      30

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2022 UNMO.ba