Skip to the content

Obavještenje - Odbrana Diplomskog rada

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU GRAĐEVINSKI FAKULTET NASTAVNO – NAUČNO VIJEĆE   O B A V J E Š T E NJ E Na Građevinskom fakultetu Univerzit ...

Obavještenje-Odbrana Diplomskog rada

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU GRAĐEVINSKI FAKULTET NASTAVNO – NAUČNO VIJEĆE   O B A V J E Š T E NJ E Na Građevinskom fakultetu Univerzit ...

Obavještenje za upis primljenih kandidata u prvu godinu akademske 2020./2021 godine

Upis primljenih kandidata vršiti će se od dana četvrtak, 16.7.2020. do dana četvrtak, 23.7.2020. godine od 10 do 12 sati. Za upis je potrebno dostavi ...

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2020 UNMO.ba