Skip to the content

Prezentacija o stečenim znanjima u sklopu CBHE SmartWB projekta

Članovi tima CBHE SmartWB projekta održali su prezentaciju nastavnicima i studentima Građevinskog fakulteta o znanjima koja su stekli na radionicima projekta.

Najbolji mladi istraživač Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Susreti mladih istraživača Bosne i Hercegovine iz oblasti prirodnih, tehničkih i matematičkih nauka (STEM) održani su 3. i 4. novembra 2023. godine u organizaciji Odjeljenja tehničkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i u saradnji s Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke.

Obavještenje o proceduri upisa na II ciklus studija u ak. 2023/24. godinu

Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na Konkurs za upis na II ciklus studija, akademske 2023/2024.godine na Građevinskom fakultetu da mogu izvršiti upis

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2023 UNMO.ba