Skip to the content

Nastavnici i saradnici


dr. Mili Selimotić, redovni profesor 

Dekan

Predmeti: Mehanika II, Dinamika i stabilnost konstrukcija, Teorija površinskih nosača

Email: mili[.]selimotic[@]unmo[.]ba

Merima

dr. Merima Šahinagić-Isović, redovni profesor 

Prodekan za naučno-nastavni rad

Predmeti: Građevinski materijali I, Građevinski materijali II, Tehnologija betona, Betonske konstrukcije I, Trajnost i održavanje konstrukcija

Email: merima[.]sahinagic[@]unmo[.]ba


dr. Đani Rahimić, docent

Prodekan za naučno-istraživački rad

Predmeti: Betonske konstrukcije II, Masivni mostovi, Teorija površinskih nosača

Email: djani[.]rahimic[@]unmo[.]ba


dr. Suad Špago, redovni profesor 

Nastavnik (Stalno uposleni)

Predmeti: Hidromehanika, Mehanika fluida i hidrotehnika, Inženjerska hidrologija

Email: suad[.]spago[@]unmo[.]ba


dr. Vahida Žujo, redovni profesor 

Nastavnik (Stalno uposleni)

Predmeti: Tehnologija građenja I, Organizacija građenja I, Ekonomija i građevinska regulativa, Upravljanje projektima.

Email: vahida[.]zujo[@]unmo[.]ba


dr. Armin Hadrović, redovni profesor 

Nastavnik (Stalno uposleni)

Predmeti: Betonske Konstrukcije I, Betonske Konstrukcije II, Betonske Konstrukcije III

Email: armin[.]hadrovic[@]unmo[.]ba

Maja

dr. Maja Roso Popovac, redovni profesor 

Nastavnik (Stalno uposleni)

Predmeti: Nacrtna Geometrija, Prostorno uređenje i okoliš, Građevinska fizika, Elementi visokogradnje, Rekonsrukcije historijskih objekata, Energetska efikasnost

Email: maja[.]popovac[@]unmo[.]ba

Azra

dr. Azra Špago, redovni profesor 

Nastavnik (Stalno uposleni)

Predmeti: Mehanika tla i temeljenje, Mehanika tla i stijene, Ceste, Saobraćajnice.

Email: azra[.]krvavac[@]unmo[.]ba

Amina

dr. Amina Šahović, vanredni profesor 

Nastavnik (Stalno uposleni)

Predmeti: Linearna algebra, Inžinjerska matematika I, Inžinjerska matematika II, Inženjerska matematika III, Matematika

Email: amina[.]sahovic[@]unmo[.]ba

Majudin

dr. Majudin Muratović, vanredni profesor 

Nastavnik (Stalno uposleni)

Predmeti: Mehanika I, Mehanika II, Otpornost materijala I, Otpornost materijala II

Email: majudin[.]muratovic[@]unmo[.]ba


dr. Žana Džubur, vanredni profesor 

Nastavnik (Stalno uposleni)

Predmeti: Metalne konstrukcije I, Metalne konstrukcije II, Drvene konstrukcije

Email: zana[.]dzubur[@]unmo[.]ba


dr. Suad Zalihić, docent

Nastavnik (Stalno uposleni)

Predmeti: Mehanika II, Otpornost materijala I, Statika konstrukcija I, Statika konstrukcija II

Email: suad[.]zalihic[@]unmo[.]ba


dr. Marko Ćećez, docent

Nastavnik (Stalno uposleni)

Predmeti: Tehnologija građenja , Organizacija građenja , Građevinski materijali I, Građevinski materijali II, Tehnologija betona, Trajnost i održavanje konstrukcija

Email: marko[.]cecez[@]unmo[.]ba

Merima

mr. Merima Salčin, viši asistent

Saradnik (Stalno uposleni)

Predmeti: Mehanika I, Optornost materijala II, Statika konstrukcija I, Drvene konstrukcije, Metalne konstrukcije I, Savremene drvene konstrukcije, Metalne kostrukcije II.

Email: merima[.]salcin[@]unmo[.]ba

Peco

mr. Sead Peco, viši asistent

Saradnik (Stalno uposleni)

Predmeti: Inžinjerska matematika I, Inžinjerska matematika II, Inženjerska matematika III

Email: sead[.]peco[@]unmo[.]ba


Vanjski saradnici


dr. Ismet Hajduk, docent

Vanjski saradnik

Predmeti: Mostovi, Projektovanje mostova

Email: ismet.hajduk@unmo.ba


Fuad Ćatović

Vanjski saradnik

fuad.catovic[@]unmo[.]ba


Salko Kulukčija

Vanjski saradnik

kul[@]interprojekt[.]ba


Esad Vrce

Vanjski saradnik

vrceesad[@]hotmail[.]com


Toni Nikolić

Vanjski saradnik

toni.nikolic[@]fzzg.gov.ba

 


Amir Ačkar

Vanjski saradnik

amir_mo[@]hotmail[.]com


Dalila Ivanković

Vanjski saradnik

dalila.ivankovic[@]yahoo[.]com


Omer Dedović

Vanjski saradnik

omerdedovic[@]live[.]com


Jasmina Hadžajlić

Vanjski saradnik

acmaut_ch[@]hotmail[.]com 

 


Amra Šarančić Logo

Vanjski saradnik

amrasarancic[@]yahoo[.]com


Rašid Hadžović

Vanjski saradnik

rasid.hadzovic[@]unmo[.]ba


Adel Hajdarović

Vanjski saradnik

adel_hajd[@]hotmail[.]com


Džanina Omićević

Vanjski saradnik

dzanina_omicevic[@]yahoo[.]com

 


Elvira Ćurić

Vanjski saradnik

elviracuric[@]hotmail[.]com


Senada Demirović

Vanjski saradnik

senada975[@]gmail[.]com


Elmir Babović

Vanjski saradnik

elmir.babovic[@]edu.fit.ba


Mirnes Bojić

Vanjski saradnik

amrasarancic[@]yahoo[.]com

 


Muharem Kozić

Vanjski saradnik

muharem.kozic[@]unmo[.]ba


Mladen Radivojević

Vanjski saradnik

radivojevicmladen60[@]gmail[.]com


Snježana Musa

Vanjski saradnik

snjezamusa[@]hotmail[.]com


Hilmija Skorupan

Vanjski saradnik

skorupanh[@]yahoo[.]de

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2022 UNMO.ba