Skip to the content

Cijene studija

Odluku o visini troškova školarine i drugih usluga za studente možete pogledati ovdje.

Studenti koji nisu u mogućnosti da prate dinamiku uplata, mogu se obratiti molbom dekanu za utvrđivanje posebne dinamike.

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba