Skip to the content

Stručni projekti

R.B. OPIS PROJEKTA NARUČILAC GODINA OBLAST
1 Idejni projekat Zgrade Fakulteta Informacionih Tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. "FIT" Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar 2019. Visokogradnja
2 Geomehanički elaborat o geomehaničkim ispitivanjima za potrebe izgradnje poslovnog objekta – Višenamjenska Hala tipa 2 unutar poslovne zone na Gornjo koloniji lokallitet Unisa.  Općina Jablanica  2019. Niskogradnja
3 Izrada stručnog mišljenja o GPR i DI cijevima Vodovod i Kanalizacije d.o.o. Zenica 2018. Niskogradnja
4 Potporni zid sanacija kosine usjeka pristupnog puta za Tekiju u Blagaju. 2018. godina. Grad Mostar 2018. Niskogradnja
5 Elaborat o inžinjerskogeološkim i hidrološkim i geotehničkim karakteristikama tla za misiju G21 za projekat rasvjete na stadionu FK Velež. FK Velež 2018. Niskogradnja
6 Glavni projekat zaštite škarpe lokalne saobraćajnice u naselju Lug u Jablanici. Općina Jablanica 2018. Niskogradnja
7 Elaborat zaštite stembenih objekata od kamenih gromada u naselju Zlate. Investitor Opština Jablanica.  Općina Jablanica 2018. Niskogradnja
8 Glavni projekat trijema na ulazu u rektorat Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.  Općina Jablanica 2018. Niskogradnja
9 Nostrifikacija Glavnog projekta tunela "Žaba", na ceti M17.3 Buna-Neum, dionica Kiševo - Broćanac JP Ceste FBiH doo Sarajevo 2017. Niskogradnja
10 Izrada Elaboratta o ocjeni stanja konstrukcije i o  utvrđivanju postojećeg stanja konstrukcije i zidova Hotela Mostar Neretva doo Visoko 2017. Niskogradnja
11 Izrada Glavnog projekta sanacije potpornih zidova u krugu pogona HE Jablanica  Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2016. Niskogradnja
12 Vještačenje o prikupljenim vodama na slivu rijeke Neretve Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2016. Niskogradnja
13 Izrada Elaborata za čišćenje nanonosa iz korita rijeke Neretve, na lokalitetima "Polje Bijela", "Donje Polje" i "radava" u općini konjic Općina Konjic 2015. Geofizika
14 Izrada programa (projekta) istražnih radova za geofizička ispitivanja bokova i bučnice i provjere stabilnosti brane HE Salakovac Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2014. Geofizika
15 Geofizička ispitivanja bokova i bučnice, provjera stabilnosti brane i uzroka nastanka pukotine u "C" galeriji brane HE Jablanica Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2013. Niskogradnja
16 Doprojektovanje glavnog projekta rekonstrukcije regionalnog puta R-148b Prozor-Konjic, dionica Kalovljakova luka - Solakova Kula Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2013. Niskogradnja
17 Izrada Idejnog projekta VE Podveležje "ENERGY3" doo Mostar 2013. Visokogradnja
18 Analiza, dopuna i korekcija predmjera radova za dionicu AC Drivuša-Klopče JP " Autoceste FBiH" Mostar 2013. Niskogradnja
19 Izrada Izvedenog projekta prilaznih puteva mostu Bijela u Konjicu Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2012. Visokogradnja
20 Glavni projekat montaže čelične krovne konstrukcije sportske dvorane u Jablanici "MIP" d.o.o. Mostar 2012. Visokogradnja
21 Izvedbeni projekat - armaturni nacrti čeonog cestovnog prolaza "Zvirići" na autocesti koridor Vc, dionica Zvirići - Počitelj "MIP" d.o.o. Mostar 2012. Niskogradnja
22 Glavni projekat sanacije Sahat kula u Donjem Vakufu. Parterno uređenje Sahat kule u Donjem Vakufu Opština Donji Vakuf 2011. i 2012. Nacionalni spomenik
23 Idejni projekat unutrašnjih saobraćajnica u Kampusu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru  BH Telecom 2011. Niskogradnja
24 Idejni i Glavni projekat rekonstrukcije mosta "Bijela" na Regionalnom putu R435 Konjic - Borci Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2011. Niskogradnja
25 Izvedbeni projekat sanacije "Bišćevića kuće" u Mostaru Agencija "Stari grad" Mostar 2010. Nacionalni spomenik
26 Izvedbeni projekat nadogradnje zgrade fakulteta Humanističkih nauka u Mostaru Fakultet Humanističkih nauka 2010. Visokogradnja
27 Projekat sanacije nosača na razvodnom postrojenju HE Salakovac i HE Grabovica Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2010. Niskogradnja
28 Projekti sanacije klizišta "Sirana" i "Cerići" na Regionalnom putu R418b, Prozor - Konjic Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2010. Niskogradnja
29 Glavni projekat sanacije razbijača na preljevima HE Grabovica Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2010. Niskogradnja
30 Projekti sanacije za 20 mostova na Regionalnim putevima u HNK Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2009. Niskogradnja
31 Plan rušenja i osiguranja građevinske jame za rekonstrukciju Hotela Neretva u Mostaru "Građevinar Fajić" d.o.o. Mostar 2009. Visokogradnja
32 Izvedbeni projekat sanacije Kapetanove kule u Bihaću Zavod za zaštitu spomenika USK Bihać 2009. Nacionalni spomenik
33 Izvedbeni projekat bujične pregrade "Trmošnik" Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2008. Niskogradnja
34 Glavni projekat sanacije padine na lijevoj obali HE Salakovac Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2007. Niskogradnja
35 Glavni projekat konstrukcije zgrade Građevinskog fakulteta u Mostaru Građevinski fakultet 2007. Visokogradnja
36 Glavni projekat rezervoara za vodosnabdjevanje HE Grabovica Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2007. Niskogradnja
37 Idejni i Glavni projekat mostova LOT 1 do LOT 5 na regionalnom putu R418b, Prozor - Konjic Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
HNK
Opština Konjic
2007. Niskogradnja
38 Glavni projekat ulazne saobraćajnice u kampus Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Univerzitet "Džemal Bijedić" 2007. Niskogradnja
39 Izrada Elaborata sanacije visećeg mosta u Ostrošcu, na Regionalnom putu R437 Ostrožac – Fojnica. Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2006. Niskogradnja
40 Izrada Idejnog i Glavnog projekta mosta Kragulja II na Regionalnom putu R437 Ostrožac – Fojnica. Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2006. Niskogradnja
41 Glavni projekat sanacije klizišta ˝Kalovljakova Luka˝ na Regionalnom putu R437 Ostrožac – Fojnica. Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2006. Niskogradnja
42 Elaorat utvrđivanja stanja hotela Neretva u Mostaru VGT Osiguranje 2004. Niskogradnja
43 Nostrifikacija projekta Stara Ćuprija u Konjicu Općina Konjic 2003. Niskogradnja
R.B. OPIS PROJEKTA NARUČILAC GODINA OBLAST
1 Revizija Interpretacije rezultata tehničkog osmatranja brane HE Snježnica Tuzla JP EP BiH ED Tuzla 2018. Interpretacija
2 Izvještaj o reviziji Glavnog projekta TS 110/35/20 kN Bosanski Petrovac.  JP EP BiH  2018. TS
3 Revizija „Vodoopskrbni siste za tehničku vodu za naselje Gubavica i Pijesci – vodozahvat i pumpna stanica, Glavni projekat.  Grad Mostar 2018. Hidrologija
4 Revizija Glavnog projekta  na autoputu Vc dionica Buna -Počitelj  GF Sveučilište u Mostaru i GIC doo Mostar 2016. Niskogradnja
5 Revizija Elaborata - ocjena tehničke izvodljivosti dovođenja srednjeg ispusta na brani HE Jablanica u pogonski funkcionalno stanje sa analizom evakuacije vode iz akumulacije HE Jablanica za slučaj kada je srednji ispust u pogonski funkcionalnom stanju … Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2016. Hidrologija
6 Revizija Glavnog projekta Koridor Vc, dionica Počitelj-Bijača JP " Autoceste FBiH" Mostar 2014 Niskogradnja
7 Revizija Glavnog projekta "uređaj za prečišćavanje otpadnih voda (5000 ekv ) - Drecelj" u Konjicu Općina Konjci 2014. Hidrologija
8 Revizija Investiciono tehničke dokumentacije Idejnog projekta HE Janjići Zavod za vodoprivredu dd Sarajevo 2014. Hidrologija
9 Revizija projekta sanacije klizišta Kalovljakova luka na regionalnom putu R-437 Ostrožac Fojnica Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2013. Niskogradnja
10 Revizija glavnog projekta sanacije regionalnog puta R-435 Konjic-Borci, dionica Most Bijela Borci Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2013. Niskogradnja
11 Revizija projektne dokumentacije uklanjanja i/ili stabilizacije "ostjenjaka" iznad brane HE Grabovica Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2013. Niskogradnja
12 Revizija glavniog-izvedbenog projekta nadzemnog dijela dvorane kulturnosportskog centra Mostar (Faza II) Grad Mostar 2012. Visokogradnja
13 Revizija projektne dokumetacije za LOT 3 Sarajevske obilaznice JP " Autoceste FBiH" Mostar 2012. Niskogradnja
14 Revizija glanog projekta rekonstrukcije zgrade bivše IV osnovne škole u Mostaru "AAA Group" doo Mostar 2012. Niskogradnja
15 Revizija Glavnog projekta revitalizacije Medvjed kule u Jajcu Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH  2012. Visokogradnja
16 Revizija Glavnog projekta Koridor Vc, dionica Tarčin-Konjic JP " Autoceste FBiH" Mostar 2012. Niskogradnja
17 Revizija Idejnog i Glavnog projekta sanacije procurivanja kroz tijelo brana HE Grabovica i HE Salakovac Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2011. Niskogradnja
18 Revizija Glavnog projekta geoloških istraživanja i sanacije klizišta na Regionalnom putu R437 Ostrožac - Fojnica i Glavnog projekta sanacije klizišta na Regionalnom putu R436 Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2011. Niskogradnja
19 Revizija Glavnih projekta: 1. Geološka istraživanaj na reg. Putu R-436, Ostrožac - Fojnica. 2. Puta R-436, Borci - Kalinovik. 3. Sancija klizišta Sirana i Cerići na reg. Putu R-438b, Prozor - Konjic Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2010. Niskogradnja
20 Revizija glavnog projekta vodosnabdjevanja naselja Gubavica Pijesci. Grad Mostar 2010. Vodosnadbjevanje
21 Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije i nadogradnje zgrade Mašinskog fakulteta u Mostaru Mašinski fakultet 2010. Visokogradnja
22 Revizija Idejnog i Glavnog projekta cestovnog mosta preko rijeke Neretve na zaobilaznici oko Unisa u Konjicu Opština Konjic 2010. Niskogradnja
23 Revizija Idejnog i Glavnog projekta pješačkog mosta preko rijeke Trešanice u Konjicu Opština Konjic 2010. Niskogradnja
24 Revizija Glavnog projekta obilaznice na Regionalnom putu R418 Prozor - Mokronoge  Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2009. Niskogradnja
25 Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije Regionalnog puta R426 Dračevo - Zavala Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2009. Niskogradnja
26 Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije Regionalnog puta R435a Ćesim – Rujište - Potoci Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2009. Niskogradnja
27 Revizija Glavnog projekta mosta Bakšim preko rijeke Radobolje u Mostaru Grad Mostar 2008. Niskogradnja
28 Revizija i nostrifikacija Glavnog projekta rekonstrukcije Starog mosta u Konjicu Opština Konjic 2008. Niskogradnja
29 Revizija Idejnog i Glavnog projekta rekonstrukcije Regionalnog puta R418-b, Dionica Milaševica – Herska krivina. Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2007. Niskogradnja
30 Revizija Glavnog projekta proširenja cestovnog tunela u Konjicu Opština Konjic 2007. Niskogradnja
31 Revizija Glavnog projekta Regionalnog puta R418b Prozor – Buturović Polje – Konjic dionica Lisičići - Nevizdraci Opština Konjic 2006. Niskogradnja
32 Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije Regionalnog puta R437 Ostrožac – Fojnica, dionica Kragulja - Ljeskovik Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2006. Niskogradnja
33 Revizija Glavnog projekta gradskog mosta preko rijeke Neretve u Konjicu Opština Konjic 2006. Niskogradnja
34 Doprojektovanje i revizija Glavnog projekta za izgradnju Regionalnog puta R – 437, Ostrožac - Fojnica Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2005. Niskogradnja
35 Revizija Glavnog projekta sanacije klizišta na Regionalnom putu R437 Ostrožac – Dusina na lokalitetu Košpina luka Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2005. Niskogradnja
36 Revizija Glavnog projekta sanacije klizišta na Regionalnom putu R437 Ostrožac – Dusina na lokalitetu Bilišine Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2005. Niskogradnja
37 Revizija Glavnog projekta sanacije klizišta na Regionalnom putu R436 Borci – Kalinovik, na lokalitetu Lađanica Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2005. Niskogradnja
R.B. OPIS PROJEKTA NARUČILAC GODINA OBLAST
1 Redovno laboratorijsko  ispitivanje betona i komponenti za većinu izvođača i betonara na području HNK  HNK 2019. Laboratorijsko ispitivanje
2 Ispitivanje probnim opterećenjem vijadukta "Treševine" na Koridoru Vc dionica Vlakovo-Tarčin. "ŽGP" 2014. Niskogradnja
3 Ispitivanje probnim opterećenjem vijadukta "Bojnik" na Koridoru Vc dionica Vlakovo-Tarčin. "ŽGP" 2014. Niskogradnja
4 Ispitivanje probnim opterećenjem mosta M2  na Koridoru Vc dionica Drivuša-Kakanj Hidrogradnja d.d. Sarajevo 2013. Niskogradnja
5 Ispitivanje probnim opterećenjem natputnjaka "Reljevo" na sarajevskoj zaobilaznici - LOT 1. "HP Investing" Mostar 2012. Niskogradnja
6 Ispitivanje probnim opterećenjem mosta "Konak" na magistralnom putu M17 - obilaznica Mostara "HP Investing" Mostar 2011. Niskogradnja
7 Prethodna i kontrolna ispitivanja kamena, maltera i komponenata za obnovu saborne  Pravoslavne crkve u Mostaru "Gemax" d.o.o. Beograd 2010. Laboratorijsko ispitivanje
8 Ispitivanje geomehaničkih karakteristika tla i izrada Geomehaničkog elaborata i Geotehničkog projekta za most "Bijela" na Regionalnom putu R435, Konjic - Borci Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2010. Geomehanika
9 Ispitivanje geomehaničkih karakteristika tla i izrada geomehaničkog elaborata za klizište "Kukovi" i ispitivanje stabilnosti klizišta u sklopu tehničkog monitoringa. Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2010. Geomehanika
10 Ispitivanje geomehaničkih karakteristika tla i izrada geomehaničkih elaborata za cca 30 stambeno poslovnih objekata na području Mostara. - 2004.-2010. Geomehanika
11 Ispitivanje geomehaničkih karakteristika tla i izrada geomehaničkog elaborata za objekat Porođajno -Ginekološkog odjela sa pedijatrijom RMC Dr. Safet Mujić u Mostaru RMC Dr. Safet Mujić u Mostaru 2009. Geomehanika
12 Ispitivanje probnim opterećenjem mosta LOT 5, na Regionalnom putu R418b, Prozor Konjic "GPI" d.o.o. Konjic 2009. Niskogradnja
13 Ispitivanje probnim opterećenjem mosta LOT 3, na Regionalnom putu R418b, Prozor Konjic "GPI" d.o.o. Konjic 2009. Niskogradnja
14 Ispitivanje probnim opterećenjem mosta u Čelebićima na Magistralnom putu M17, Mostar - Sarajevo. "HP Investing" Mostar 2009. Niskogradnja
15 Ispitivanje probnim opterećenjem mosta br. 1 na Regionalnom putu R445, Visoko - Kakanj "HP Investing" Mostar 2009. Niskogradnja
16 Ispitivanje geomehaničkih karakteristika tla i izrada geomehaničkog elaborata za mostove LOT3, 4 i 5 na Regionalnom putu R418b, dionica Lisičići - Nevizdraci "GPI" d.o.o. Konjic 2008. Geomehanika
17 Ispitivanje kvaliteta betona tribina stadiona u Konjicu Opština Konjic 2008. Niskogradnja
18 Ispitivanje geomehaničkih karakteristika tla i izrada geomehaničkog elaborata za tribine stadiona u Konjicu Opština Konjic 2008. Geomehanika
19 Ispitivanje probnim opterećenjem pasarele na Autoputu Zenica - Sarajevo "HP Investing" Mostar 2008. Niskogradnja
20 Kontrolno laboratorijsko ispitivanje komponenti, injekcionih smjesa  prilikom sanacije injekcione zavjese i ekrana brane HE Rama Geosonda d.o.o. Zenica 2006. Laboratorijsko ispitivanje
21 Ispitivanje probnim opterećenjem drumskog mosta na Regionalnom
putu R-437, u mjestu Košpina luka
"HP Investing" Mostar 2006. Niskogradnja
22 Kontrolno laboratorijsko ispitivanje komponenti, injekcionih smjesa i mlaznog betona prilikom sanacije tunela "Crnaja" na magistralnom putu M17 Geosonda d.o.o. Zenica 2006. Niskogradnja
23 Ispitivanje injekcionih masa i torkreta na lokaciji "Marina Pećina" Geosonda d.o.o. Zenica 2006. Niskogradnja
24 Ispitivanje probnim opterećenjem drumskog mosta na regionalnom putu R437, dionica                            Parsovići –Kragulja  km 8+360 "HP Investing" Mostar 2005. Niskogradnja
25 Ispitivanje "Lučkog" mosta u Mostaru Hidrogradnja d.d. Sarajevo 2005. Niskogradnja
26 Ispitivanje geomehaničkih karakteristika tla i izrada geomehaničkog elaborata za objekat BH Telecoma u Mostaru BH Telecom 2001. Geomehanika
27 Ispitivanje probnim opterećenjem drumskog mosta "Musala" u Mostaru. Hidrogradnja d.d. Sarajevo 2001. Niskogradnja
28 Ispitivanje probnim opterećenjem pješačkog mosta na lokaciji Starog Mosta u Mostaru. Direkcija za obnovu grada Mostara 2000 Niskogradnja
29 Ispitivanje probnim opterećenjem pješačkog mosta "Bunur" u Mostaru, L=80m. Direkcija za obnovu grada Mostara 1998. Niskogradnja
R.B. OPIS PROJEKTA NARUČILAC GODINA OBLAST
1 Nadzor na izgradnji Šejh Jujino Turbe u Mostaru Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH  2015 Niskogradnja
2 Vanjska kontrola kvalitete na Autoputu Koridor Vc, dionica Vlakovo-Tarčin JP Autoceste FBiH  2014 Niskogradnja
3 Nadzor nad unutarnjim radovima na novoj zgradi  medrese u Sjevernom logoru  IZ Bosne i Hercegovine 2013. Visokogradnja
4 Nadzor nad radovima rekonstrukcije krova na Pravoslavnoj crkvi sv. Vasilija Ostroškog u Blagaju Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH  2012. Visokogradnja
5 Stručni nadzor nad injekcionim radovima na spriječavanju procurivanja vode kroz brane HE Salakovac i HE Grabovica J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2012. Niskogradnja
6 Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji rezervoara pitke vode Mazoljice II u Mostaru Grad Mostar 2010. Niskogradnja
7 Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji regionalnog puta Prozor-Konjic R418b Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2010. Niskogradnja
8 Nadzor nad izvođenjem vodoistražnih bušotina na platou Podveležja Grad Mostar 2010. Hidrogeologija
9 Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji 3 stambeno poslovna objekta "Dolina sunca" u Mostaru  Velbos, d.o.o. Žepče 2010. Visokogradnja
10 Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i nadogradnji zgrade Mašinskog fakulteta u Mostaru Mašinski fakultet 2010. Visokogradnja
11 Nadzor nad izvođenjem konzervatorskih radova I faze na tekućem održavanju srednjevjekovnog grada - Utvrda Stjepan grad u Blagaju  Agencija "Stari grad" Mostar 2010. Nacionalni spomenici
12 Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji regionalnog puta R424 Mostar - Čitluk Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2009. Niskogradnja
13 Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekta Hotela "Neretva" u Mostaru VGT Osiguranje 2009. Visokogradnja
14 Nadzor nad izvođenjem radova na Bolnici u Konjicu „Tika“ Turska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj 2009. Visokogradnja
15 Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji džamije "Ali - bega Kapetanovića" u Vitini kod Ljubuškog Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH  2009. Nacionalni spomenici
16 Nadzor nad rekonstrukcijom
Starog mosta u Konjicu
Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
HNK
Opština Konjic
2008 Nacionalni spomenici
17 Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji zgrade Građevinskog fakulteta u Mostaru Građevinski fakultet 2008. Visokogradnja
18 Nadzor nad izgradnjom zgrade Pravnog fakulteta u Mostaru Pravni fakultet Mostar 2007. Visokogradnja
19 Nadzor nad rekonstrukcijom Regionalnog puta
R – 437  Ostrožac - Fojnica
Ministarstvo saobraćaja i veza HNK Uprava za puteve 2006 Niskogradnja
R.B. NAZIV PROJEKTA NARUČILAC GODINA OBLAST
1 Interpretacija rezultata tehničkog osmatranja brana HE na Neretvi od 2006. do 2017. godine Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. Interpretacija rezultata monitoringa
2 Geodetsko osmatranje klizišta Kukovi za porebe Podrušnice "HE na Neretvi" Jablanica Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2015 Interpretacija rezultata monitoringa
3 Kontrola mjerenja nanosa u akumulacionom bazenu HE Salakovac i HE Jablanica Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2013. i 2015. Monitoring
4 Tehnički monitoring klizišta "Kukovi" Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2010. Monitoring i interpretacija rezultata monitoringa
5 Ispitivanje stanja mostova na svim regionalnim putevima u Hercegovačko - Neretvanskom kantonu Ministarstvo prometa i veza HNK
Mostar
2009. Monitoring
6 Geodetsko snimanje brana HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac od 2008. do 2010. godine Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2008., 2009. i 2010. Geodetski radovi
7 Istražni radovi na mostu Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu "TIKA"
Turska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj
2008. Istražni radovi, nacionalni spomenici
8 Istražni radovi na Starom mostu u Konjicu Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
HNK
Opština Konjic
2004. Istražni radovi, nacionalni spomenici

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2022 UNMO.ba