Skip to the content

Postupak pri upisu

Za upis u I godinu I ciklusa studija mogu konkurisati svi zainteresovani kandidati koji imaju završenu četverogodišnju srednju školu. Prijavljivanje se može izvršiti neposredno nakon objavljivanja Konkursa za upis na fakultete koji objavljuje Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Primljeni kandidati – redovni studenti za upis na I godinu studija je potrebno da dostave sljedeću dokumentaciju:

  • Upisnica – index i upisna lista  (kupuje se u zgradi Rektorata)
  • Ljekarsko uvjerenje (izdaje ga odgovarajuća zdravstvena ustanova, može i u mjestu prebivališta)
  • Dvije fotografije (isključivo dimenzija 4x6 cm)
  • Uplatnica za prvu ratu školarine u iznosu od 200,00 KM na žiro račun Fakulteta broj: 1610000000290419, Raiffeisen banka, primalac Građevinski fakultet Mostar
  • Uplatnica od 40,00 KM (biblioteka, studentska unija i održavanje zgrade i inventara) na žiro račun Univerziteta broj: 1610200000290031, Raiffeisen banka, primalac "Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru"

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba