Skip to the content

Inovirani studijski program I ciklusa

I ciklus studija na Građevinskom fakultetu u Mostaru se organizuje u trajanju od 3 godine (180 ECTS bodova).

Inovirani studijski program Općeg odsjeka nastao je kao rezultat primjene novih dostignuća u nauci, te ima za cilj zadovoljiti potrebe dinamičnog tržišta rada.

Kandidat koji završi prvi ciklus studija stiče zvanje Bakalaureat/Bachelor građevinarstva.

Detaljan plan i progran novog studijskog programa na ovom linku.

 

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2023 UNMO.ba