Skip to the content

Vijesti

ECCOMAS MSF 2023

Konferencija, kojoj prethodi trodnevni kurs namijenjen studentima II i III
ciklusa studija koji se zanimaju za aktuelna istraživanja u području
mehanike čvrstih tijela i fluida

Obavještenje

O preuzimanju slika sa promocije diplomanata.

Mogućnost obavljanja prakse u ljetnom semestru 2022/23 na CULS u Pragu

Oblasti na koje se može nominavati su poljoprivreda, ekonomija, mašinstvo i građevina.

Teme za izradu Završnih radova na I ciklusu studija Odsjek geodezija i geoinformatika za ak. 2022/23. godinu

Naučno-nastavno vijeće Građevinskog fakulteta je na svojoj 268. sjednici donijelo Odluku o usvajanju naslova tema za izradu Završnih radova na I ciklusu studija Odsjek geodezija i geoinformatika za ak ...

Javna odbrana diplomskog rada II ciklusa studija kandidata Maida Čolakovića bach. građevinarstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU, GRAĐEVINSKI FAKULTET

OGLAŠAVA   

Mogućnost razmjene studenata na METU u Ankari u zimskom semesteru 2023/24

Zainteresovani studenti za mobilnost na METU (Middle East Technical University) mogu se nominovati u oblastima sociologija, psihologija, ekonomija, IT, građevina i mašinstvo. Kvota za studente je dva (2).

Mogućnost razmjene studenata i osoblja na Univerzitetu arhitekture, građevine i geodezije u Sofiji u zimskom semestru 2023/24

Svi koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu arhitekture, građevine i geodezije u Sofiji treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Odbrana diplomskog rada kandidata Emira Ćosića

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je odbranjen još jedan diplomski rad koji je proizašao iz Erasmus+ CB projekta

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2023 UNMO.ba