Skip to the content

Vijesti

Obavještenje - Odbrana Diplomskog rada

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU GRAĐEVINSKI FAKULTET NASTAVNO – NAUČNO VIJEĆE   O B A V J E Š T E NJ E Na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, zakazana je odbran ...

Obavještenje-Odbrana Diplomskog rada

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU GRAĐEVINSKI FAKULTET NASTAVNO – NAUČNO VIJEĆE   O B A V J E Š T E NJ E Na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, zakazana je odbran ...

Obavještenje za upis primljenih kandidata u prvu godinu akademske 2020./2021 godine

Upis primljenih kandidata vršiti će se od dana četvrtak, 16.7.2020. do dana četvrtak, 23.7.2020. godine od 10 do 12 sati. Za upis je potrebno dostaviti: popunjen upisni list, prijavni list i upisn ...

Lista primljenih kandidata za upis u prvu godinu u akademskoj 2020/21. godini

Odluku u usvajanju liste primljenih kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2020/20. godini na Građevinskom fakultetu možete pogledati u dokumentu u prilogu objave. ...

Obavještenje o dodatnom ispitnom roku za premete iz zimskog semestra

Obavještavaju se studenti Građevinskog fakulteta, da se prema Odluci o nadoknadi nastave, organizaciji ispita i odbrani završnih i diplomskih radova zbog stanja nesreće uzrokovane pandemijom COVID-19, ...

Obavještenje o ispitnom materijalu (liste za ispite)

Obavještavaju se studenti Građevinskog fakulteta, da liste za ispit, za prvi termin junsko-julskih rokova, kupe u periodu od 17.6. do 24.6.2020. godine, od 10 do 12 sati. Za drugi termin junsko-julsk ...

Upis imatrikulacije za studente završnih godina kojima status ističe 15.06.2020.godine (apsolventi)

Obavještavamo studente ZAVRŠNIH GODINA kojima status ističe  15.06.2020.godine - 15 dana od ukidanja vanrednog stanja (apsolventi) da će se UPIS IMATRIKULACIJE vršiti u periodu od 16.06. - 19.06.2020. ...

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija za akademsku 2020/2021. godinu

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 Statuta Univerziteta, te odluka Senata U ...

Građevinski fakultet

Tel: 036 514 850

Tel: 036 514 874

Email: gf@unmo.ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2020 UNMO.ba