Skip to the content

Vijesti

Trening i sastanak u sklopu Erasmus+ CBHE SmartWB projekta

Na Univerzitetu Rey Juan Carlos u Madridu, Španija, održana je trening nastavnog osoblja u periodu od 12. do 14. decembra 2023. godine. Trening nastavnog osoblja održan je u sklopu Erasmus+ CBHE SmartWB projekta, gdje su učesnici bili predstavnici univerziteta partnerskih država Albanije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

On line radionica u sklopu projekta Erasmus+ CBHE SmartWB

U organizaciji Univerzitetu Rey Juan Carlos u Madridu, Španija, 29. novembra 2023. godine održana je on line radionica: Pametan urbani razvoj od klimatske održivosti zasnovan na ekološkoj i energetskoj efikasnosti.

Obrazac Zahtjeva za ekvivalenciju ranije stečenog zvanja

Zahtjev za ekvivalenciju ranije stečenih zvanja i akademskih titula

Prezentacija o stečenim znanjima u sklopu CBHE SmartWB projekta

Članovi tima CBHE SmartWB projekta održali su prezentaciju nastavnicima i studentima Građevinskog fakulteta o znanjima koja su stekli na radionicima projekta.

Najbolji mladi istraživač Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Susreti mladih istraživača Bosne i Hercegovine iz oblasti prirodnih, tehničkih i matematičkih nauka (STEM) održani su 3. i 4. novembra 2023. godine u organizaciji Odjeljenja tehničkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i u saradnji s Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke.

Obavještenje o proceduri upisa na II ciklus studija u ak. 2023/24. godinu

Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na Konkurs za upis na II ciklus studija, akademske 2023/2024.godine na Građevinskom fakultetu da mogu izvršiti upis

Raspored nastave za I godinu II ciklusa studija - odsjek Upravljanje okolišnom infrastrukturom

Raspored nastave za I godinu II ciklusa studija odsjek Upravljanje okolišnom strukturom pogledajte ovdje.

Sporazum o saradnji - SmartWB

S ciljem zajedničke realizacije projekata, razmjene informacija i iskustava koje mogu biti od uzajamne koristi, firma UNIS Tvornica štampanih ploča doo Mostar je potpisala Memorandum o saradnji sa Građevinskim fakultetom Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba