Skip to the content

Odbrana diplomskog rada u sklopu projekta ALL4R&D

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je odbranjen prvi diplomski rad koji je proizašao iz Erasmus+ CB projekta. Diplomski rad je odbranila studentica Amina Baljić pod mentorstvom doc.dr. Marko Ćećez, pred komisijom u sastavu prof.dr. Merima Šahinagić-Isović i prof.dr. Toni Arangjelovski (Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, N Macedonia).

Ovaj diplomski rad urađen je u okviru istraživačkog projekta "Methodology for quality control and principles for repair of concrete structures – Velez stadium a case study", koji je proveden u sklopu Erasmus+ CB projekta "Promoting academia-industry alliances for R&D through collaborative and open innovation platform - All4R&D".

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba