Skip to the content

E8 Nacionalni događaj

Danas je na Građevinskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održan nacionalni događaj E8: "Exploring opportunities for international research and education projects", u okviru Erasmus+ projekta ALL4R&D.

U sklopu događaja E8 održala se prezentacije rezultata projekta ALL4R&D.

 

Prezentovali su se naučno istraživački projekti koji su rezultat našeg Centra za istraživanje osnovanog u okviru ovog projekta, pri Institutu Građevinskog fakultata, Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, kao i mogućnosti učešća u međunarodnim istraživačkim projektima i LLL kursevima

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba