Skip to the content

Centar za održivi okoliš

U sklopu Erasmus+ projekta KLABS (CREATING THE NETWORK OF KNOWLEDGE LABS FOR SUSTAINABLE AND RESILIENT ENVIRONMENTS; http://www.klabs.pr.ac.rs/), na Građevinskom fakultetu osnovan je Centar za održivi okoliš (COO). Misija Centra je da kroz svoje aktivnosti omogući studentima dodatnu saradnju sa privredom. Pored toga, Cenatr ima obrazovni karakter, prvenstveno kroz neke predmete na studijskom programu Upravljanje okolišnom infrastrukturom, te razne seminare i obuke. Trenutno, Centar je opremljen savremenom računarskom opremom i bibliotekom sa relevantnim naslovima.

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2022 UNMO.ba