Skip to the content

Centar za istraživanje 

Centar za istraživanje osnovan je u sklopu Erasmus+ CB projekta "Promoting academia-industry alliances for R&D through collaborative and open innovation platform - All4R&D", sa ciljem ostvarivanja jače saradnje akademske zajednice i privrede, te povećanje kapaciteta za istraživanje studenata master i doktorskih studija.

Centar za istraživanje raspolaže sa sofisticiranom opremom za nedestruktivna i destruktivna ispitivanja maltera i betona, te njihovih komponenti. Oprema se koristi za nastavnu, naučno–istraživačku i stručnu djelatnost u laboratoriji i na lokaciji građevine (in-situ).


Vizija

Vizija Građevinskog fakulteta je osnivanje Centra za istraživanje kao važnog Centra izvrsnosti za istraživanje, razvoj i obrazovanje u Hercegovačkoj regiji. Centar za istraživanje će u budućnosti postati središte saradnje, transfera obrazovanja i aktivnosti cjeloživotnog učenja zasnovane na kontinuiranoj saradnji akademskog osoblja i industrijskih kompanija iz oblasti građevinarstva. Korisnici Centra bit će studenti, alumni, naučnici, poduzetnici, investitori i kreatori politika u cijeloj hercegovačkoj regiji.

Misija

Naša misija je da obrazujemo sljedeću generaciju radne snage uključivanjem studenata sva tri ciklusa, nastavnog osoblja i industrijskih kompanija u multidisciplinarne i kolaborativne projektne aktivnosti učenja. Našim studentima ćemo ponuditi proces podučavanja i učenja koji se fokusira na aktivnosti zasnovane na problemima, projektno usmjerene koje proizvode proizvod za klijenta – industriju.

Naši ciljevi istraživanja i razvoja su kontinuirani razvoj tehnologija učenja, razmjene znanja, radnog prostora i procesa učenja i rada.


Voditelj centra:

prof. dr. Merima Šahinagić – Isović
Email: merima[.]sahinagic[@]unmo[.]ba

Zadnje vijesti

Odbrana diplomskog rada kandidata Emira Ćosića

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je odbranjen još jedan diplomski rad koji je proizašao iz Erasmus+ CB projekta

E8 Nacionalni događaj

Danas je na Građevinskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održan nacionalni događaj E8: "Exploring opportunities for international research and education projects", u okviru Erasmus+ projekta ALL4R&D.

Nacionalni događaj E8

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Nacionalni događaj E8: "Exploring opportunities for international research and education projects", u okviru Erasmus+ projekta ALL4R&D.

 

Vrijeme i mjesto održavanja Nacionalnog događaj E8: Petak, 16.09.2022.godine u 11:00 sati, na Građevinskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Odbrana diplomskog rada u sklopu projekta ALL4R&D

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je odbranjen prvi diplomski rad koji je proizašao iz Erasmus+ CB projekta.

Otvoreni poziv za kurseve obuke studenata i profesionalaca

Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u sklopu projekta Erasmus+ ALL4R&D organizuje kurseve za cijeloživotno učenje (LLL - Life Long Learning) namjenjeni studentima završnih godina, mladim inženjerima, alumnim i ostalima koji žele proširiti svoja znanja.

Konferencija E6: "Benefits and impact academia-industry alliances have"

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Konferenciju E6: “Benefits and impact academia-industry alliances have”, u okviru Erasmus+ projekta ALL4R&D.

Vrijeme i mjesto održavanja konferencije E6: Četvrtak, 19.05.2022.godine u 10:00 sati, na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Naš partner u saradnji kompanija Walter AEC raspisuje konkurs za 23 pozicije

Danas je naš Centar za istraživanje postao bogatiji za još jednu saradnju sa privredom. Kompanija Walter AEC i Centar za istraživanje potpisali su sporazum o saradnji. U nastavku možete pročitati o novostima iz kompanije Walter AEC.

Sporazum o saradnji Centra za istraživanje

Danas je svečano potpisan Sporazum o saradnji između Centra za istraživanje Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i JP Deponija d.o.o Mostar.

Nacionalni događaj E7: Enhancing career progress and employability of students

Danas je na Građevinskom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu, u sklopu Erasmus+ CB projekta "Promoting academia-industry alliances for R&D through collaborative and open innovation platform - All4R&D" organizovan nacionalni događaj E7:Enhancing career progress and employability of students.

INŽINJERSKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

S ciljem zajedničke relizacije projekata, razmjene informacija i iskustava koje mogu biti od uzajamne koristi, Inžinjerska komora Federacije Bosne i Hercegovine je potpisala Sporazum o saradnji sa Centrom za istraživanje Građevinskog fakulteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Sporazum o saradnji su potpisale Voditelj Centra za istraživanje, Građevinskog fakulteta prof.dr. Merima Šahinagić-Isović i predsjednica Inžinjerske komore FBiH prof.dr. Sanela Klarić.

Copyright © 2023 UNMO.ba