Skip to the content

Projekti

Assessment and strengthening strategies of historical buildings"Partizan" sport ground a case study

Broj historijskih objekata u Mostaru koji su i danas samo ruinirani objekti, rezultirao je naporima nekoliko institucija/pojedinaca da razviju metodologiju i specifikaciju za konzervatorske radove. Dijagnozu, projektovanje, izbor proizvoda i izvođenje konzervatorskih radova potrebno je prilagoditi tipu objekta baštine, njegovim vrijednostima i mjerama zaštite – ograničenjima. Dodatni faktor koji treba uzeti u obzir prilikom buduće namjene zgrade i mogućnosti adaptacije povijesne zgrade novoj namjeni. Nadalje, bitno je procijeniti daljnji razvoj stanja konstrukcije kako bi se odabralo optimalno vrijeme za mjere zaštite ili sanacije.

Glavni cilj projekta je istraživanje postojećeg stanja i propitivanje mogućnosti konzervacije objekata koji posjeduju historijsku vrijednost, nalaze se unutar historijskih urbanih jezgri, uništeni su tokom ratnih dejstava i od tada (25 godina) bili izloženi vremenskim utjecajima. Očekivani rezultat je da se na osnovu relevantnih i metodološki sprovedenih istraživanja da pregled mogućih pristupa u konzervaciji sličnih struktura.

Poziv za istraživački projekat

Ishod projekta: 3 master rada i 1 rad na konferenciji

Amina Milišić – Malteri za sanaciju historijskih zgrada sa otpadnim dodacima – slučaj sportskog centra „Partizan“

Selma Husnić - Malteri za sanaciju historijskih zgrada sa crvenim muljem – slučaj sportskog centra „Partizan“

Armin Omerović:

Rad objavljen na NT-2022: Husnić S., Milišić A., Ćećez M., Šahinagić-Isović M., Ćatović F.: „Fresh mortar properties incorporating red mud and crushed brick“, I. Karabegovi´c (Ed.): New Technologies, Development and Application, Lecture Notes in Networks and Systems 233, 2022.

Methodology for quality control and principles for repair of concrete structures – Velez stadium a case study 

Poslednjih godina sanacija betonskih konstrukcija postala je aktivnost koja je rasprostranjena širom svijeta. Sve veća količina prerano propadajuće betonske infrastrukture širom svijeta, koja je uglavnom povezana s efektom korozije armature, rezultirala je značajnim naporima da se razvije metodologija i specifikacija za kontrolu kvaliteta i sanaciju betonskih konstrukcija. Međutim, dijagnostiku, projektovanje, odabir proizvoda i izvođenje popravki potrebno je prilagoditi individualnom stanju zgrada, što zahtijeva znanje i metodologiju svih uključenih ljudi. Postoji mnogo razloga za koroziju betona i armature. Samo ako se jasno identifikuju sistematskom procjenom strukture, mjere popravke mogu se uspješno osmisliti. Nadalje, bitno je procijeniti daljnji razvoj stanja konstrukcije kako bi se odabralo optimalno vrijeme za mjere zaštite ili sanacije.

Evropski standard EN 1504, pruža sistematski pristup od principa i metoda popravke i zaštite betonskih konstrukcija do izbora odgovarajućih proizvoda i kontrole kvaliteta.

Glavni cilj projekta je istraživanje postojećeg stanja i ispitivanje mogućnosti za unapređenje postojećeg objekta u smislu postizanja potrebnih standarda za korištenje.

Očekivani rezultati su: dati projekat sanacije ili plan za stadion, nacrt plana održavanja i razviti metodološki pristup za ocjenu stanja i analize sličnih objekata.

Poziv za istraživački projekat.

Ishod projekata: 2 master rada i 1 rad na konferenciji

Emir Ćosić: Metodologija kontrole kvalitete i principi sanacije betonskih konstrukcija – studija stadion „Rođeni“ FK Velež

Amina Baljić: Kontrola kvalitete betona ugrađenog u tribine stadiona „Rođeni“

Rad objavljen na RIM: Džino J., Trešnjo F., Šahinagić-Isović M.: „Condition diagnostics of the stadium „Rođeni“ in Mostar, 13th International Scientific Conference on Manufacturing Engineering – RIM2021

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2022 UNMO.ba