Skip to the content

INŽINJERSKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

S ciljem zajedničke relizacije projekata, razmjene informacija i iskustava koje mogu biti od uzajamne koristi, Inžinjerska komora Federacije Bosne i Hercegovine je potpisala Sporazum o saradnji sa Centrom za istraživanje Građevinskog fakulteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Sporazum o saradnji su potpisale Voditelj Centra za istraživanje, Građevinskog fakulteta prof.dr. Merima Šahinagić-Isović i predsjednica Inžinjerske komore FBiH prof.dr. Sanela Klarić.

Centar za istraživanje osnovan je u sklopu Erasmus+ CB projekta “Promoting academia-industry alliances for R&D through collaborative and open innovation platform – All4R&D”, sa ciljem ostvarivanja jače saradnje akademske zajednice i privrede, te povećanje kapaciteta za istraživanje studenata master i doktorskih studija.

Centar za istraživanje će u budućnosti postati središte saradnje, transfera obrazovanja i aktivnosti cjeloživotnog učenja zasnovanog na kontinuiranoj saradnji akademskog osoblja i industrijskih kompanija iz oblasti građevinarstva. Korisnici Centra bit će studenti, alumni, naučnici, poduzetnici, investitori i kreatori politika u cijeloj bosansko-hercegovačkoj regiji.

Kompletan članak možete pročitati ovdje.

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2023 UNMO.ba