Skip to the content

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2023/2024. godini

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini je otvoren od 5.6.2023. do 3.7.2023. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini je otvoren od 5.6.2023. godine do 3.11.2023. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2023/2024. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa
studenata.

PLAN UPISA STUDENATA u dokumentu  na linku 

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini možete pogledati ovdje.

Odluka o kriterijima i mjerilima za prijem kandidata za upis u prvu godinu I i II ciklusa studija u akademsku 2023/24. godinu ns asljedećem linku. 

 

 

ZA PRIJAVU NA KONKURS JE POTREBNO SLJEDEĆE:

 

I ciklus studija/dodiplomski studij

 

 • uredno popunjena prijava za upis studenata (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom ovdje),
 • originalna svjedočanstva od I-IV razreda i diploma o završenoj srednjoj školi, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju)
 • rodni list sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija)
 • original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • uplatnica 20 KM, žiro-račun:1610200000290419, svrha doznake: G3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Građevinski fakultet.

 

 

II ciklus studija/diplomski studij

 

 • uredno popunjena prijava za upis studenata sa tačno navedenim Odsjekom (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom ovdje),
 • ovjerena kopija diplome o završenom odgovarajućem studiju od 180 ECTS/ovjerena kopija uvjerenja o završenom studiju (za kandidate kojima nije izdata diploma)
 • uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original),
 • rodni list (sa neograničenim rokom važenja) - original ili ovjerena kopija
 • original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • uplatnica 20 KM, žiro-račun:1610200000290419, svrha doznake: G3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Građevinski fakultet,
 • kandidati koji nemaju prosječnu ocjenu najmanje 7,50 sa dodiplomskog studija, moraju dostaviti dvije originalne preporuke nastavnika koji su im bili predmetni nastavnici na dodiplomskom studiju

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba