Skip to the content

Oglasna tabla

Trening u sklopu Erasmus+ CBHE SmartWB projekta

9.-11. maja 2023. godine održan je trening nastavnog osoblja u sklopu projekta Erasmus+ CBHE SmartWB. Univerzitet u Zagrebu održao je radionicu u prostorijama Center for Advanced Academic Studies u Dubrovniku, Hrvatska.

ECCOMAS MSF 2023

Konferencija, kojoj prethodi trodnevni kurs namijenjen studentima II i III
ciklusa studija koji se zanimaju za aktuelna istraživanja u području
mehanike čvrstih tijela i fluida

Obavještenje

O preuzimanju slika sa promocije diplomanata.

Teme za izradu Završnih radova na I ciklusu studija Odsjek geodezija i geoinformatika za ak. 2022/23. godinu

Naučno-nastavno vijeće Građevinskog fakulteta je na svojoj 268. sjednici donijelo Odluku o usvajanju naslova tema za izradu Završnih radova na I ciklusu studija Odsjek geodezija i geoinformatika za ak ...

Javna odbrana diplomskog rada II ciklusa studija kandidata Maida Čolakovića bach. građevinarstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU, GRAĐEVINSKI FAKULTET

OGLAŠAVA   

Javna odbrana diplomskog rada II ciklusa studija kandidata Emira Ćosića bach. građevinarstva

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU, GRAĐEVINSKI FAKULTET

OGLAŠAVA        ...

Kick-off sastanak projekta SmartWB

23. i 24. februara 2023. godine je na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici održan Kick-off sastanak Erasmus+ Capacity Building projekta "Curricula innovation in climate-smart urban development based on green and energy efficiency with the non-academic sector" (SmartWB).

Obavještenje - Raspored nastave za ljetni semestar ak. 2022/23. godine

Obavještenje studentima o rasporedu nastave za ljetni semestar u akademskoj 2022/23. godini.

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba