Skip to the content

Oglasna tabla

Predavanje na temu: “Teaching 21st century skills at the university level"- prof.dr. Josip Sliško

U sklopu obilježavanja 45. godišnjice Fakulteta, Građevinski fakultet organizuje predavanje na temu: “Teaching 21st century skills at the university level"

Drugi trening u sklopu Erasmus+ CBHE SmartWB projekta

Drugi trening nastavnog osoblja u sklopu projekta Erasmus+ CBHE SmartWB održan je na Univerzitetu u Nišu i Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Niš, u periodu od 14. do 16. juna 2023. godine.

Allplan studentsko takmičenje

Dana, 7. juna 2023. godine održano je međufakultetsko Allplan studentsko takmičenje Mostar 2023.

KONKURS za prijem studenata u studentski dom u akademskoj 2023/2024. godini

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru 101-1786/23 od 25.5.2023. godine raspisuje se

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 i 154. Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta broj: 101-1-1780/23 i 101-1-1783/23 od 25.05.2023. godine godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 03-34-1153-1/23 od 1.6.2023. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje

Radionica u sklopu Erasmus+ CBHE SmartWB projekta

Na BOKU Univerzitetu u Beču, Austrija, održana je radionica na temu "Workshop on Climate and Innovative Solutions: Current and Future Challenges", u periodu od 31. maja do 02. juna 2023. godine. Radionica je održana u sklopu projekta Erasmus+ CBHE SmartWB.

Inovirani studijski program I ciklusa

Predstavljamo Vam inovirani studijski program I ciklusa.

Inovirani studijski program II ciklusa

Predstavljamo Vam inovirani studijski program II ciklusa.

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba