Skip to the content

Oglasna tabla

Allplan studentsko takmičenje

Dana, 7. juna 2023. godine održano je međufakultetsko Allplan studentsko takmičenje Mostar 2023.

KONKURS za prijem studenata u studentski dom u akademskoj 2023/2024. godini

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru 101-1786/23 od 25.5.2023. godine raspisuje se

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 i 154. Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta broj: 101-1-1780/23 i 101-1-1783/23 od 25.05.2023. godine godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 03-34-1153-1/23 od 1.6.2023. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje

Inovirani studijski program I ciklusa

Predstavljamo Vam inovirani studijski program I ciklusa.

Inovirani studijski program II ciklusa

Predstavljamo Vam inovirani studijski program II ciklusa.

ECCOMAS MSF 2023

Konferencija, kojoj prethodi trodnevni kurs namijenjen studentima II i III
ciklusa studija koji se zanimaju za aktuelna istraživanja u području
mehanike čvrstih tijela i fluida

Obavještenje

O preuzimanju slika sa promocije diplomanata.

Teme za izradu Završnih radova na I ciklusu studija Odsjek geodezija i geoinformatika za ak. 2022/23. godinu

Naučno-nastavno vijeće Građevinskog fakulteta je na svojoj 268. sjednici donijelo Odluku o usvajanju naslova tema za izradu Završnih radova na I ciklusu studija Odsjek geodezija i geoinformatika za ak ...

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2023 UNMO.ba