Skip to the content

STRUČNO PREDAVANJE "Primjena naknadno prednapregnutih stropnih ploča u visokogradnji"

Inženjer građevinarstva Želimir Bodiroga je Mostarac koji je fakultet završio upravo u Mostaru, a trenutno živi u Zagrebu. Radi sa timom od 30 ljudi, a zanat je pekao u Njemačkoj i u zemljama Evrope. City Park u Ljubljani, Muzej savremene umjetnosti, Arena i novi aerodrom u Zagrebu, Grandova kongresna dvorana u Neumu, Delta Planet u Banjoj Luci, čitav niz građevina u Srbiji, samo su neki odprojekata Bodiroge. U Beogradu je nikao poslovno-stambeni neboder Skyline, za čiju je revolucionarnu gradnju nagrađen prestižnom nagradom BBR Network Awards za područje visokogradnje.

Ovaj veliki profesionalac i stručnjak kaže da mu je najveća želja izgraditi jedan neboder od 40-45 spratova u rodnome Mostaru. Sa kolegom Presečkim će u Mostaru i održati predavanje budućim inženjerima građevinarstva.

O fakultetu

Građevinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru osnovan je 1978. godine i počeo sa radom 1. septembra iste godine. Do 1993. godine. Fakultet je bio lociran u ulici Ante Zunanića b.b., u prostorima koje je morao napustiti tokom rata. U toku rata nastavni proces odvijao se sa manjim brojem studenata u porušenom dijelu Mostara, u muzeju “Džemal Bijedić”, kao i u Jablanici i Konjicu. Od 1996. godine, zajedno sa ostalim fakultetima Univerziteta “Džemal Bijedić”, prostorije fakulteta nalaze se u objektima univerzitetsko-sportsko-rekreacionog centra (USRC) “Midhat Hujdur Hujka” (bivša kasarna Sjeverni logor) lociranog u sjevernom dijelu grada, u neposrednoj blizini željezničke i autobuske stanice. Od oktobra 2009. godine, nastavni proces i ostale aktivnosti Fakulteta obavljaju se u novoizgrađenom objektu izgrađenom na prostoru USRC-a. Građevinski fakultet u Mostaru je javna institucija koja obavlja nastavnu, naučnoistraživačku, stručnu, visokostručnu i savjetodavnu djelatnost u oblasti građevinarstva i geodezije. U okviru Fakulteta postoji Institut Građevinskog fakulteta, sa savremeno opremljenom laboratorijom lociranom u novoj zgradi Fakulteta. Institut je također i mjesto na kojem studenti izvode laboratorijske vježbe i učestvuju u procesu ispitivanja građevinskih materijala. Građevinski fakultet predstavlja članicu Univerziteta „Džemal Bijedić” u Mostaru, a sve u skladu sa evropskim standardima o univerzitetskoj autonomiji i Zakonom o visokom obrazovanju. Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić” u Mostaru krenuo je sa reformiranim studijem u školskoj 2008/09 godini. Predviđena ukupna dužina studija je pet godina. Prvi dio studija, ili dodiplomski studij, traje tri godine i njegovim završetkom se stiče titula “Bachelora” građevinarstva. Uspješan završetak dodiplomskog studija je uvjet za upis na drugi dio studija, ili diplomski studij, koji traje dvije godine i čijim završetkom se stiče titula “Mastera” građevinarstva. Uvodi se trogodišnji doktorski studij, koji se sastoji od jedne školske godine u kojoj bi se organizovala predmetna nastava i dvije godine u kojima bi se, uz intenzivan istraživački rad, trebala završiti i odbraniti doktorska disertacija i time steći titula doktora tehničkih nauka iz odgovarajuće oblasti. Uvjet za upis na doktorski studij je uspješan završetak prvog i drugog ciklusa studija (Bachelor i Master). Fleksibilnost nastavnih planova omogućuje da ovi studiji reflektiraju brz razvoj tehnologije i da se prilagođavaju potrebama u privredi. Ovo se, na primjer, očituje u obuci i sticanju iskustva u korištenju modernih kompjuterskih aplikacija sa primjenom u građevinarstvu. Kvalitet ovih studija je priznat na internacionalnom i državnom nivou. Kompatibilnost nastavnih planova sa onim u zemljama EU omogućuje razmjenu studenata sa zapadnoevropskim Univerzitetima.

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba