Skip to the content

Teme za izradu Završnih radova na I ciklusu studija Odsjek geodezija i geoinformatika za ak. 2022/23. godinu

Naučno-nastavno vijeće Građevinskog fakulteta je na svojoj 268. sjednici donijelo Odluku o usvajanju naslova tema za izradu Završnih radova na I ciklusu studija Odsjek geodezija i geoinformatika za akademsku 2022/23. godinu. Ponudu naslova tema, koje su sastavni dio Odluke, možete pogledati ovdje.

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba