Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata i osoblja na Univerzitetu arhitekture, građevine i geodezije u Sofiji u zimskom semestru 2023/24

Studenti moraju biti u statusu redovnog studenta na nekom od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta. Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta mora biti stalno uposleno na Univerzitetu.

Nominacije prvoupisanih studenata, imatrikulanata i apsolvenata neće biti razmatrane.

Zainteresovani za mobilnost Univerzitetu arhitekture, građevine i geodezije u Sofiji mogu se nominovati u oblasti građevine. Kvota za studente je dva (2). Kvota za nastavno osoblje je jedan (1).

Svi koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu arhitekture, građevine i geodezije u Sofiji treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Korisni linkovi:  https://uacg.bg/?p=419&l=2

https://uacg.bg/?p=1&l=2

Ugovor o učenju dostupan na: https: //iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 05.04.2023. do 23:59.

 

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba