Skip to the content

Mogućnost obavljanja prakse u ljetnom semestru 2022/23 na CULS u Pragu

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta.

Nominacije prvoupisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.

Oblasti na koje se može nominavati su poljoprivreda, ekonomija, mašinstvo i građevina. Kvota za studente prvog i drugog ciklusa je (4) četiri. Praksa će trajati dva do tri mjeseca.

Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Korisni linkovi: https://www.czu.cz/cs

FTA istraživačke grupe https://www.ftz.czu.cz/en/r-9419-departments/r-13921-fta-research-groups

Laboratorije: https://www.ftz.czu.cz/en/r-9419-departments/r-10236-laboratories

https://www.czu.cz/en/r-9190-international-relations/r-14521-incoming-exchange-and-erasmus-students/course-offer.html

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 05.04.2023. godine u 23:59.

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba