Skip to the content

Javna odbrana diplomskog rada II ciklusa studija kandidata Maida Čolakovića bach. građevinarstva

Kandidata Maida Čolakovića bacc. građevinarstva, pod naslovom "Projekat izvedenog stanja kanalizacionog sistema grada Mostara – efekti izmjena Glavnog projekta".

Javna odbrana će se održati u ponedjeljak, 20.03.2023. godine sa početkom u 14h u sali P102, pred komisijom u slijedećem sastavu:

  • dr.sc. Vahida Žujo, redovni profesor -  Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru – predsjednik;
  • dr.sc. Suad Špago, redovni profesor - Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru – mentor;
  • dr.sc. Maja Roso Popovac, redovni profesor -  Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru – član;
  • dr.sc. Senada Demirović Habibija, docent - Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru – rezervni član;

Uvid u rad kandidata je moguć svakim radnim danom do 14h u prostorijama Studentske službe fakulteta.

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba