Skip to the content

Javna odbrana diplomskog rada II ciklusa studija kandidata Emira Ćosića bach. građevinarstva

OGLAŠAVA

javnu odbranu diplomskog rada II ciklusa

 

Kandidata Emira Ćosića bach. građevinarstva, pod naslovom "Metodologija kontrole kvalitete i principi sanacije betonskih konstrukcija - studija stadion Rođeni".

Javna odbrana će se održati u četvrtak, 09.03.2023. godine sa početkom u 12h u sali za sastanke, pred komisijom u slijedećem sastavu:

  • dr.sc. Marko Ćećez, docent -  predsjednik;
  • dr.sc. Merima Šahinagić-Isović, redovni profesor - mentor;
  • dr.sc.Toni Arangelovski, redovni profesor- Građevinski fakultet, Univerziteta Sv. Kiril i Metodij  Skoplje - član;
  • dr.sc. Darko Nakov, redovni profesor - Građevinski fakultet, Univerziteta Sv. Kiril i Metodij  Skoplje– rezervni član;

Uvid u rad kandidata je moguć svakim radnim danom do 14h u prostorijama Studentske službe fakulteta.

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2023 UNMO.ba