Skip to the content

Poziv za nominacije za razmjenu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u zimskom semestru 2023/24 | Kancelarija za međunarodnu saradnju - UNMO

Razmjena se može ostvariti sa sljedećim Univerzitetema, u skladu sa navedenim oblastima, kategorijama i kvotama:

Politehnički Univerzitet u Ankoni – biznis i administracija, mašinstvo, građevina, zdravstvena njega, poljoprivreda – studenti prvog i drugog ciklusa (3), mobilnost u svrhu predavanja (1)

Univerzitet u Bolonji – sve oblasti koje se daju na Univerzitetu u Bolonji kao ponuda na engleskom jeziku dolaznim studentima – studenti prvog ciklusa (2)

Transilvanijski Univerzitet u Brasovu - mašinstvo, poljoprivreda, turizam – studenti prvog i drugog ciklusa (2)

Univerzitetu Ljeidi - IT, građevina, mašinstvo – studnti prvog i drugog ciklusa (2)

Univerzitet u Mariboru – IT, mašinstvo, poljoprivreda, ekonomija – studenti prvog i drugog ciklusa (2)

Univerzitet u Primorskoj – turizam – studenti prvog ciklusa  (2) mobilnost u svrhu predavanja  (1), mobilnost u svrhu osposobljavanja (1)

Omer Halisdemir Univerzitet u Nideu – ekonomija, turski i engleski jezik – studenti prvog ciklusa (2) , mobilnost u svrhu predavanja (1), mobilnost u svrhu osposobljavanja (1)

Sivas Cumhuriyet Univerzitet – turski i engleski jezik – studenti prvog ciklusa (3), mobilnost u svrhu predavanja (3)

Univerzitet tehnologije u Šleziji (SUT) – mašinstvo, građevina, IT – studenti prvog i drugog ciklusa (3) – mobilnost u svrhu predavanja (1), mobilnost u svrhu osposobljavanja (1)

Svi zainteresovani studenti, nastavno i nenastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu sa navedenim Univerzitetima treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba  mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Nominacije prvoupisabih studenata, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir. 

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Ugovor o učenju: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo)

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja. Nominovani moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu.

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 04.05.2023.

Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba