Skip to the content

Terenske vježbe – Inženjerska geologija

Tokom redovnih aktivnosti na predmetu Inženjerska geologija studenti prve godine I ciklusa studija izašli su na stručni obilazak sa prof. Tonijem Nikolićem kako bi osjetili i sagledali detalje u Gradu Mostaru sa inženjerskog aspketa. Prva lokacija je su bili građevinski radovi na kružnom toku kod autobuske stanice, zatim su imali priliku da sagledaju novu viziju posmatranja objekata koji su građeni od kamena, starih objekata bez armaturnih ojačanja. Fontana i spomenik izgrađeni od kamena sedre „Plivita“, zatim stare sakralne objekte izgrađene od poznatog krečnjačkog kamena „Tenelije“ kao što su: Karađoz Begova Džamija, Stara katolička crkva, Stari most i drugi, kao i mnogobrojne obloge ukrasnog kamena od granita u Fejićevoj ulici. Kod pješačkog mosta Bunur imali su priliku pogledati u profilu fluvio-glacijalne Mostarske koglomerate koji su se istaložili u cijeloj dolini Mostara i na kome su temeljeni gotovo svi objekti grada, naravno osim onih koji gravitiraju ka Humu ili Veležu koji su izgrađeni direktno na osnovnoj stijeni krečnjaku. Stari most je svakako bio posebno opisan i pojašnjen od načina gradnje tenelijom, naljevanja topljenog olova kao armature do upotrebe terra rosse (zemlje crvenice) kao prirodnog hidroizolatora ispod pješačkog pokrova od krečnjaka koji je izolovan od prodora vode ka teneliji koja je osnova mosta. Valutice kamena koje se nalaze u pješačkoj stazi starog grada su uzete iz aluvijona Neretve, a transportovane sa Bjelašnice, Prenja, Čvrsnice...tako da ovaj pločnik predstavlja čitavu geologiju stijena toka Neretve, tu su vidljivi i komadi jablaničkog gabra kog je voda istaložila na obalama Mostara. Na potezu prema Krivoj ćupriji, mogu se vidjeti profili konglomerata na kojima su direktno temeljeni zidovi i stari objekti, što nam govori da je ova vrsta stijene jako dobra za direktno temeljenje na istim, s druge strane iskop dubokih temljenih jama u konglemeratima može biti otežan zbog velike poroznosti i problema sa podzemnim vodama, posebno ako se objekti rade u blizini rijeke.

Studenti su na ovaj način imali priliku da se direktno susretnu sa inženjerskim izazovom objekata izgrađenih na kamenu i od kamena u gradu Mostaru.

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba