Skip to the content

Prijava ispita za drugi termin septembarskog ispitnog roka

Prijava ispita za drugi termin septembarskog ispitnog roka za sve studente (i za imartikulante) vrši se popunjavanjem starih prijava koje se mogu besplatno preuzeti na studentskoj službi

Drugi (dodatni) ispitni rok u septembru svi koji žele da pristupe plaćaju 80 KM po predmetu.

Uz popunjenu prijavu potrebno je priložiti i uplatnicu za dodatni rok.

Dodatni rok moguće je prijaviti najkasnije dan prije ispita. 

 

UPUTSTVO ZA UPLATU ZA DRUGI - DODATNI ISPITNI ROK (PO ISPITU):

I ciklusa/dodiplomskog studija

Svrha doznake: G4130-Polaganje ispita na I ciklusu u dodatnim rokovima-po ispitu

Iznos: 80 KM

Žiro-račun: 1610200000290419

Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Građevinski fakultet

 

Studenti II ciklusa/diplomskog studija

Svrha doznake: G4131-Polaganje ispita na II ciklusu u dodatnim rokovima-po ispitu

Iznos: 80 KM

Žiro-račun: 1610200000290419

Primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Građevinski fakultet

 

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba