Skip to the content

Prezentacija Centra za istraživanje

X Međunarodna naučno stručna konferencija ''Sfera 2021: Tehnologija betona'' je svečano otvorena 02.11.2021.godine u Sarajevu, a okupila je veliki broj gostiju s područja cijele regije. 

U svom obraćanju, prof.dr. Merima Šahinagić-Isović predstavila je učesnicima konferencije novoosnovani Centar za istraživanje. Naime, Centar za istraživanje osnovan je u sklopu Erasmus+ CB projekta "Promoting academia-industry alliances for R&D through collaborative and open innovation platform - All4R&D", sa ciljem ostvarivanja jače saradnje Univerziteta i privrede, te povećanje kapaciteta za istraživanje studenata master i doktorskih studija.

Centar za istraživanje opremljen je najsavremenijom opremom za ispitivanje maltera i betona u laboratoriji i in-situ. Pored usluga ispitivanja maltera i betona, Centar za istraživanje pruža i edukaciju studenata i profesionalaca kroz kurseve za cijeloživotno učenje (LLL - Life Long Learning). Sve informacije o kursevima pronaći će te na linku.

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba