Skip to the content

Rang-lista kandidata za upis na I ciklus na prvom upisnom roku u akademskoj 2021/2022. godini

UNIVERZITET “DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Mostar, 06.07.2021. god.

Predmet: Rang-lista kandidata za upis na I ciklus na prvom upisnom roku u akademskoj 2021/2022. godini na Građevinskom fakultetu

U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda za prijem kandidata za upis u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na organizacionim jedinicama i univerzitetskim studijima Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru u akademskoj 2021./2022. godini, broj 101-1515/21 od 27.5.2021. godine, Komisija za utvrđivanje redoslijeda - rangiranja kandidata za prijem kandidata za upis u prvu godinu 1. ciklusa u akademskoj 2021/2022. godini na Građevinskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, je utvrdila rang-listu kandidata za upis na I ciklus na prvom upisnom roku na redovni studij u akademskoj 2021/2022. godini na Građevinskom fakultetu kako slijedi:

No.

Prezime (Ime oca) Ime

Bodovi

Komentar

 

1

Šubara (Avdija) Senida

50,0

 

 

2

Ivković (Šaban) Amila

48,0

 

 

3

Alagić (Mehmed) Medina

46,5

 

 

4

Bojčić (Sabahudin) Emin

46,4

 

 

5

Lulić (Ibrahim) Lamija

44,2

 

 

6

Krhan (Asim) Afan

42,9

 

 

7

Špago (Omer) Adis

42,7

 

 

8

Klepo (Mustafa) Jasmina

41,5

 

 

9

Merzić (Ramiz) Aldin

41,4

 

 

10

Jusufbegović (Asif) Mahir

38,4

 

 

11

Nezirić (Džemal) Nizama

36,3

 

 

12

Gutošić (Kemal) Hana

35,7

 

 

13

Golubić (Armin) Đana

33,6

 

 

14

Šabić (Edin) Emin

33,5

 

 

15

Brkan (Enver) Osman

32,2

 

 

16

Ćohković (Nermin) Nedim

30,0

 

 

17

Košpo (Ibrahim) Medina

29,8

 

 

18

Mehmedbašić (Sead) Tarik

28,6

 

 

19

Tekešić (Suad) Adin

27,1

 

 

20

Medžiković (Vernes) Bahrija

 

čeka se Rješenje o nostrifikaciji

 

Na objavljenu preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave liste.

Obavijest o upisu biće dostupna 15.7.2021. godine na web stranici Građevinakog fakulteta.

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba