Skip to the content

Istraživački projekat "Partizan"

U sklopu istraživačkog projekta "Assessment and strengthening strategies of historical buildings – "Partizan" sport ground a case study", pod projektom ALL4R&D, studentice Amina Milišić i Selma Husnić provode ispitivanja maltera za sanaciju historiskih objekata.

Ispituju se fizičko-mehaničke i reološke osobine osam probnih mješavina maltera za sanacije.

Voditelji Istraživačkog projekata su van.prof.dr. Merima Šahinagić - Isović i doc.dr. Marko Ćećez

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba