Skip to the content

Obavještenje - Odbrana Diplomskog rada

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

GRAĐEVINSKI FAKULTET

NASTAVNO – NAUČNO VIJEĆE

 

O B A V J E Š T E NJ E

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, zakazana je odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija kandidatkinje Naida Ćenan bachelor/bakalaureat građevinarstva, pod nazivom:

“Dijagnosticiranje stanja konstrukcije zgrade Građevinskog fakulteta korištenjem BIM tehnologije"

("Diagnosing the construction of the Faculty of Civil Engineering using BIM technology”)

Odbrana će se održati dana, 23.07.2020. godine (četvrtak) sa početkom u 10.00 sati u sali P102, zgrada Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“, USRC „Mithat Hujdur-Hujka“, Sjeverni logor.

Odbrana će se održati uz poštivanje svih važećih higijensko –epidemioloških mjera koje su na snazi.

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2022 UNMO.ba