Skip to the content

ECCOMAS MSF 2023

Građevinski i Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu imaju to
zadovoljstvo da, u saradnji sa UTC-Alliance Sorbonne Universite,
Francuska; ANUBiH, BiH i CEACM, u periodu od 25. do 27. Juna 2023.
godine organizuju ECCOMAS MSF 2023 Konferenciju pod nazivom:

"6th International Conference on Computational Methods for Solids and
Fluids".

Konferenciji prethodi trodnevni kurs namijenjen studentima II i III
ciklusa studija koji se zanimaju za aktuelna istraživanja u području
mehanike čvrstih tijela i fluida.

Kurs će se održati od 21. do 23. juna 2023. godine. Predavači na kursu
su istaknuti profesori s prestižnih europskih univerziteta.

Detaljnije informacije možete pronaći u priloženom letku ili na web
stranici: https://gf.unsa.ba/eccomas-msf-2023/

Prijave na kurs, kao i sva dodatna pitanja šaljite nam na e-mail:
eccomas@gf.unsa.ba

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2023 UNMO.ba