Skip to the content

Upis primljenih kandidata u I godinu studija za akademsku 2023/2024. godinu

Za upis je potrebno sljedeće:

REDOVAN STUDIJ

  • Index, upisni materijal i prijavni list (ŠV obrazac) uplatiti 50KM na žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, svrha doznake G3101-index i upisni materijal, doći sa uplatnicom u Studentsku sluzbu Gradevinskog fakulteta i uz predočenje uplatnice preuzeti index
  • 2 slike formata 4x6 cm
  • ljekarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju studenta (izdaje ga odgovarajuća zdravstvena ustanova ne starije od 6 mjeseci)
  • uplatnica od 200 KM, svrha doznake: G1101 uplata za zimski semestar-akademska 2023/2024. god.,žiro-račun broj: 1610200000290419, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Građevinski fakultet
  • uplatnica od 85 KM, svrha doznake: G2101, G2102, G2103, G2104, G2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA I NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE, INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA,NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Kandidati koji upis ne izvrše zaključno sa 21.7.2023. godine, mogu se upisati i u period od 23.8. - 1.9.2023.godine.

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba