Skip to the content

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS NA I GODINU II CIKLUSA STUDIJA

PRILIKOM UPISA U PRVU GODINU POTREBNO JE DA KANDIDATI DOSTAVE  U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA SLJEDEĆE:

REDOVNI  STUDENTI:

 1. INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (UPLATITI IZNOS OD 50 KM NA ŽR. UNIVERZITETA  1610200000290031, PREUZIMANJE INDEKSA UZ PREDOČENU UPLATNICU U PRIZEMLJU  ZGRADE REKTORATA)
 2. 2 SLIKE (4x6)
 3. LJEKARSKO UVJERENJE
 4. UPLATNICU NA IZNOS OD 400 KM

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN GRAĐEVINSKOG  FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290419 (SVRHA: G1601 UPIS U I SEMESTAR)  

 1. UPLATNICU NA IZNOS OD 80 KM

SVRHA: G2101, G2102, 2103, 2104

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031

 

REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI  STUDENTI:

 1. INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (UPLATITI IZNOS OD 50 KM NA ŽR. UNIVERZITETA  1610200000290031, PREUZIMANJE INDEKSA UZ PREDOČENU UPLATNICU U PRIZEMLJU  ZGRADE REKTORATA)
 2. 2 SLIKE (4x6)
 3. LJEKARSKO UVJERENJE
 4. UPLATNICU NA IZNOS OD 800 KM

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN GRAĐEVINSKOG  FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290419 (SVRHA: G1601 UPIS U I SEMESTAR)  

 1. UPLATNICU NA IZNOS OD 80 KM

SVRHA: G2101, G2102, 2103, 2104

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031

                         

VANREDNI STUDENTI:

 1. INDEKS SA POPUNJENIM UPISNIM MATERIJALOM (UPLATITI IZNOS OD 50 KM ŽR. UNIVERZITETA 1610200000290031, PREUZIMANJE INDEKSA UZ PREDOČENU UPLATNICU U PRIZEMLJU ZGRADE REKTORATA)
 2. 2 SLIKE (4x6)
 3. LJEKARSKO UVJERENJE
 4. UPLATNICU NA IZNOS OD 800 KM  (SVRHA: G1601 UPIS U I GODINU)

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN GRAĐEVINSKOG  FAKULTETA  BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290419

 1. UPLATNICU NA IZNOS OD 80 KM

SVRHA: G2101, G2102, 2103, 2104

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA BR. ŽIRO RAČUNA 1610200000290031

 

U SKLADU SA ODLUKOM UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA, NASTAVA NA I GODINI II CIKLUSA STUDIJA – ODSJEK ZA KONSTRUKCIJE, ODVIJAT ĆE SE KOSULTATIVNO.

STUDENTI TREBAJU KONTAKTIRATI PREDMETNE NASTAVNIKE U POGLEDU VREMENA ODRŽAVANJA KONSULTACIJA KAO I ZA OBAVEZA KOJE TREBAJU ISPUNITI U SKLOPU ODREĐENIH PREDMETA.

Rang lista u prilogu:

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2022 UNMO.ba