Skip to the content

Implementacija projekta sufinansiranja FMON

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u toku je implementacija  sufinansiranja programa/projekta u oblasti visokog obrazovanja za 2021. godinu od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Kroz ovaj projekat će se izvršiti priprema i osposobljavanje Centra za praksu i stažiranje studenata Građevinskog fakulteta. Odobrena sredstva za realizaciju ovog projekta su 5.000 KM. Rok za izvršenje radova i stavljenje u funkciju pomenutog Centra je februar 2022. godine. 

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2022 UNMO.ba