Skip to the content

KONKURS za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. godini

Za prijavu na Konkurs za upis u ak. 2021/22.g. je potrebno sljedeće:

 

I ciklus studija/dodiplomski studij - Građevinski fakultet, Konkurs otvoren do 4.jula 2021. godine. Predaja dokumenata svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 10 - 12 sati na šalter fakulteta:

 

 • uredno popunjena prijava za upis (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),
 • originalna svjedočanstva od I-IV razreda i diploma o završenoj srednjoj školi,
 • rodni list sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija)
 • original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • uplatnica 20 KM, žiro-račun:1610200000290419, svrha doznake: G3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru - Građevinski fakultet.

 

II ciklus studija/diplomski studij - Građevinski fakultet, Konkurs otvoren do 15.oktobra 2021. godine. Predaja dokumenata svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 10 - 12 sati na šalter fakulteta::

 

 • uredno popunjena prijava za upis studenata sa tačno navedenim Odsjekom (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),
 • ovjerena kopija diplome o završenom studiju
 • uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original),
 • rodni list (sa neograničenim rokom važenja) - original ili ovjerena kopija
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)- original
 • uplatnica 20 KM, žiro-račun:1610200000290419, svrha doznake: G3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru - Građevinski fakultet,
 • kandidati koji nemaju prosječnu ocjenu najmanje 7,50 sa dodiplomskog studija, moraju dostaviti dvije preporuke nastavnika koji su im bili predmetni nastavnici na dodiplomskom studiju

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2022 UNMO.ba