Skip to the content

Informacije za upis u prvu godinu studija

Upis primljenih kandidata  u I godinu za  akademsku 2021/2022.godinu na Građevinskom fakultetu će se vršiti u periodu od 16.07. - 22.07.2021.godine  svakim radnim danom od 10-12 sati u studentskoj službi Građevinskog fakulteta.

Neradni dani za Kurban bajram na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru su utorak, 20.07. i srijeda, 21.07.2021.godine.

Za upis je potrebno slijedeće predati:

REDOVAN STUDIJ

 - index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.2 - 30 KM , uredno popuniti)

 - 2 slike formata 4x6 cm

 - ljekarsko uvjerenje

 - uplatnica od 200 KM, svrha doznake: G1101 uplata za zimski semestar-akademska 2021/2022. god.,žiro-račun broj: 1610200000290419, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Građevinski fakultet

 - uplatnica od 70 KM, svrha doznake: G2101, G2102, G2103, G2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA I NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE, INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

 

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2024 UNMO.ba