Skip to the content

Obavještenje za upis primljenih kandidata u prvu godinu studija u akademskoj 2020./2021 godini

Obavještenje za upis primljenih kandidata u prvu godinu akademske 2020./2021 godine

( svi kandidati koji su predali dokumente na drugom roku Konkursa su primljeni )

 

Upis primljenih kandidata vršiti će se od dana ponedjeljak 28.9.2020. do dana petak, 2.10.2020. godine od 10 do 12 sati.

Za upis je potrebno dostaviti:

  • popunjen upisni list, prijavni list i upisnica – index ( kupuje se u zgradi Rektorata, cijena indexa sa upisnim materijalom iznosi 30,00 KM)
  • ljekarsko uvjerenje - ako nije predato prilikom prijave na Konkurs ( izdaje ga odgovarajuća zdravstvena ustanova, može se izvaditi i u mjestu prebivališta );
  • dvije fotografije ( isključivo dimenzija 4x6 cm );
  • uplatnica u iznosu od 200 KM na žiro račun Građevinskog fakulteta broj: 1610200000290419, primalac Građevinski fakultet, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru; svrha doznake: G1101
  • uplatnica od 70,00 KM - ( Korištenje biblioteke, Članstvo u Uniji studenata, Naknada za održavanje zgrade i inventara i eunmo-naknada za korištenje informacionog sistema ) na žiro račun Univerziteta broj: 1610200000290031 , Raiffeisen banka, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru; svrha doznake: G2101, G2102, G2103 i G2104.

Napomena: Prilikom dolaska u zgradu Građevinskog fakulteta potrebno je da se na šalteru zadržavate što kraće i da imate masku. Molimo Vas da ne pravite gužvu i da držite razmak.

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2023 UNMO.ba