Skip to the content

Konkurs za drugi upisni rok u ak. 2019./2020. godinu

  • Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini u drugom upisnom roku traje od 22. augusta 2019. godine do 13. septembra 2019. godine.
  • Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini ostaje otvoren do 1. 11. 2019. godine.

Građevinski fakultet

Tel: 036 514 850

Tel: 036 514 874

Email: gf@unmo.ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2020 UNMO.ba