Skip to the content

Održana radionica u sklopu ERASMUS+ SWARM projekta

Od 18.09. – 20.09. 2019. godine, na Sveučilištu u Rijeci, Hrvatska, održan je treći sastanak i treća radionica na temu: Obuka nastavnog osoblja za stjecanje novih metoda podučavanja i učenja, Erasmus+ Capacity building projekta „Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders“ (SWARM).

Koordinator projekta je Univerzitet u Nišu, Srbija, od Europski partneta u projekat su uključeni University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Vienna, Austrija, Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Oslo, Norveška, Aristotle University of Thessaloniki (AUTh), Grčka, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia, Bugarska, Sveučilište u Rijeci (UNIRI), Hrvatska, Universidade de Lisboa, Portugal. Od partnera iz zemalja zapadnog Balkana pored Univerziteta „Džemal Bijedić“  iz Mostara, tu su Univerzitet u Sarajevu,Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica, Visokatehnička škola strukovnih studija iz Uroševca, Univerzitet Crne Gore, te Javno vodoprivredno preduzeće “Vode Vojvodine”, Novi Sad.

Implementacija  ERASMUS+ SWARM projekta je na Građevinskom fakultetu, Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, predstavnici Univerziteta na Sveučilištu Rijeka bili su v.ass.mr. Marko Ćećez i v.ass.mr. Merima Salčin.

Jedan od opštih ciljeva ovog projekta je edukacija stručnjaka za upravljanje vodnim resursima u zemljama zapadnog Balkana, u skladu s nacionalnim i europskim pravilima. Više o projektu možete naći na http://www.swarm.ni.ac.rs/

Građevinski fakultet

Fakultet:

+ 387 36 514 850

Dekanat:

+ 387 36 514 874

Institut:

+387 36 514 889

+387 36 514 862

Email: gf[@]unmo[.]ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2023 UNMO.ba