Skip to the content

Održana prezentacija Platforme otvorenih inovacija (ALL4R&D projekt)

U utorak, 11. 6. 2019. godine održana je pred punom salom Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru prezentacija Platforme otvorenih inovacija. Platforma, razvijena u sklopu ALL4R&D projekta kojeg finansira Evropska komisija kroz ERASMUS+ program, namijenjena je za uspostavljanje saradnje između potencijalnih partnera za istraživanje i razvoj, odnosno kreirana je kao mreža istraživača sa univerziteta, iz industrije, mladih te ostalih zainteresiranih a sve s ciljem razmjene projektnih ideja i njihove što bolje realizacije.

Program je započeo uvodnim obraćanjem dekana Građevinskog fakulteta, van. prof. dr. Suada Špage, koji je naglasio važnost saradnje privrede i univerziteta te mogućnosti razvoja obje uključene strane koje se pružaju kroz osmišljene i usmjerene istraživačke projekte. Potom je van. prof. dr. Merima Šahinagić-Isović, članica projektnog tima ispred Univerziteta detaljnije predstavila Univerzitet, Fakultet i projekat "Promovisanje saradnje između univerziteta i industrije za istraživanje i razvoj kroz saradnju i platformu otvorenih inovacija - All4R&D". Svi prisutni su, zahvaljujući višem asistentu mr. Marku Ćećezu, imali priliku saznati više o Platformi otvorenih inovacija kao i o načinu registracije na istu. Konačno, Amina Baljić, članica projektnog tima kompanije HP Investing, informisala je prisutne o ulozi kompanije u navedenom projektu.

Među mnogobrojnom publikom, osim studenata i studentica te nastavnog osoblja Građevinskog fakulteta i drugih fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, našli su se i predstavnici/e privrede, nevladinog sektora i javnog sektora. Na diskusiji koja je uslijedila nakon prezentacije, govorili su prof. dr. Fuad Ćatović, g. Admir Smajić iz kompanije ISO-SPAN, g. Affan Ćehajić, direktor portala Žiža i g. Admir Logo ispred organizacije REDAH. Svi su naglasili neophodnost zajedničkog rada univerziteta i privrede, ali i vladinih i nevladinih organizacija.

„Na besplatnu Platformu otvorenih inovacija moguće je registrovati se kao pojedinac ili kao kompanija putem web-linka http://platform.all4rd.net/, te ovim putem ohrabrujemo sve pojedince i kompanije, istraživače sa univerziteta, iz industrije, mlade i sve zainteresovane da se priključe platformi i razmjeni ideja i prilika“ poručili su članovi projektnog tima Univerziteta.

Projekat ALL4R&D se implementira na Građevinskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru - jednom od trinaest projektnih partnera, uz univerzitete i kompanije iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Armenije, Finske, Austrije i Njemačke. Opći cilj ovog trogodišnjeg projekta je poticanje saradnje privrede i univerziteta.
Više informacija o projektu moguće je pronaći na stranici www.all4rd.net

Građevinski fakultet

Tel: 036 514 850

Tel: 036 514 874

Email: gf@unmo.ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2020 UNMO.ba