Skip to the content

Creating the network of knowledge labs for sustainable and resilient environments

Creating the network of knowledge labs for sustainable and resilient environments

Trajanje projekta: 2015. - 2018.

Status: Završen

Web stranica: https://klabs.pr.ac.rs/

Građevinski fakultet

Tel: 036 514 850

Tel: 036 514 874

Email: gf@unmo.ba

Žiro račun: 1610200000290419

INFORMIŠITE SE O MOGUĆNOSTI UPISA

Pridružite nam se

Građevinski fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na dva smjera I ciklusa i dva smjera II ciklusa studija

Copyright © 2020 UNMO.ba