Ovdje možete pronaći informacije i plan i program NOVOG diplomskog studijskog programa UPRAVLJANJE OKOLIŠNOM INFRASTRUKTUROM

Obavještavaju se studenti I godine I ciklusa studija da se vježbe iz Predmeta Elementi visokogradnje neće održati u utorak 22.5.2018.godine.

Vježbe će se održati u četvrtak, 24.5.2018.godine sa početkom u 16:00.
Obavještavaju se studenti Građevinskog fakulteta, da su dužni do prijave junsko-julskih ispitnih rokova izmiriti finansijske obaveze prema fakultetu. Finansijske obaveze trebaju izmiriti najkasnije do 8.6.2018. godine.
U srijedu 23.05.2018. od 10h u prostorijama Građevinskog fakulteta, održati će se prezentacija firmi Gunt, Hamburg i ELE International iz V.Britanije o opremi za ispitivanje betona, cementa, asfalta i stijena. Prezentacija je otvorena za sve zainteresovane.
Kolokviji iz predmeta "Mehanika tla i stijene I" održaće se u subotu 09.06.2018. a početkom u 9:00h.