Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Nastava
O Fakultetu
Rezultati ispita
Galerija
Downloads
ZPIMK
Ta-Mir obrazovni program
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA
  Univerzitet "Džemal Bijedić"
  Građevinski Fakultet
  USRC "Mithat Hujdur Hujka"
  88104, Mostar, BiH

  Studentska služba:

 +387 (0)36 514 850
  studentskagf@unmo.ba

  Žiro račun: 1610200000290419


  


Kandidat mr.sc. Đani Rahimićjavno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „ Seizmička analiza oslonaca historijskih mostova " pred komisijom na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru u sastavu:

  •  dr.sc. Armin Hadrović, vanredni profesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, uža naučna oblast „Građevinske konstrukcije", predsjednik Komisije;
  • dr.sc. Mustafa Hrasnica, redovni profesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: „Građevinske konstrukcije" i „Mehanika i teorija konstrukcija", mentor,član;
  • dr.sc.Majudin Muratović, docent na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, uža naučna oblast „Mehanika i teorija konstrukcija", član.

Rezervni članovi:

  • dr.sc. Mladen Glibić, redovni profesor na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru,Katedra za mehaniku materijala i konstrukcija, uža naučna oblast uža naučna oblast „Građevinske konstrukcije",
  • dr.sc.Rašid Hadžović, docent na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, uža naučna oblast „Građevinske konstrukcije" i „Mehanika i teorija konstrukcija".
Javna odbrane doktorske disertacije je 02.09.2015 godine u Sali P101 na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić „ u Mostaru sa početkom u 1200sati.

Obavještavaju se studenti građevinskog fakulteta koji su položili pismeni dio ipita iz MOSTOVA, MASIVNIH MOSTOVA i PROJEKTOVANJA MOSTOVA da će se usmeni dio ipita održati na Građevinskom fakultetu u roku koji će studenti dogovoriti sa predmetnim nastavnikom (minimum dva studenta na ispitu).

Ispitu obavezno trebaju pristupiti svi kandidati koji su položili pismeni dio ispita.

Upis primljenih kandidata u prvom konkursnom roku zaakademsku 2015./16.godinu će se vršiti u periodu od13.07. do 16.07.2015.godine od 10-12sati na šalteru studentske službe

Rang-lista (redovni) za prijem studenata na Građevinski fakultet u akademskoj 2015/16. godini
 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.