Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastava
O Fakultetu
Galerija
Downloads
ZPIMK
Ta-Mir obrazovni program
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA
  Univerzitet "Džemal Bijedić"
  Građevinski Fakultet
  USRC "Mithat Hujdur Hujka"
  88104, Mostar, BiH

  Studentska služba:

 +387 (0)36 514 850
  studentskagf@unmo.ba

  Žiro račun: 1610200000290419


  


Ispiti iz predmeta DINAMIKA I STABILNOST konstrukcija za studente VII stepena biti će održani u terminima ispita iz predmeta Stabilnost konstrukcija za studente I godine master studija (30.8.16 i 20.9.16).

Ispiti iz predmeta TEORIJA POVRŠINSKIH NOSAČA za studente VII stepena biti će održani u terminima ispita iz Betonskih konstrukcija (07.9.16 i 28.9.16).

Obavještavaju se studenti koji su primljeni u I godinu školske 2016/2017 godine, da upis izvrše u periodu od 11.7.2016 godine do 15.7.2016 godine.

Za upis je potrebna slijedeća dokumentacija:

- upisni i prijavni list ( ŠV obrazac ) 

- ƒ upisnicu  index 

- ƒ dvije fotografije 

- ljekarsko  uvjerenje  o  zdravstvenom  stanju  studenta  ( izdaje  ga  odgovarajuća  zdravstvena ustanova ne starije od 6 mjeseci ). 

- dokaz o uplati školarine na žiro račun Građevinskog fakulteta: 1610200000290419

 Svrha doznake: G1101 ( zimski semestar ) – 200 KM

- Na žiro račun Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru: 1610200000290031

Svrha doznake: G2101, G2102, G2103  - 40KM

Uz potrebnu dokumentaciju kandidati koji konkurišu na KONKURS/NATJEČAJ  u akademskoj 2016/2017 godini plaćaju iznos od 20 KM na žiro račun Građevinskog fakulteta: 1610200000290419, a na ime obrade priložene dokumentacije. Svrha doznake: G3201 ( obrada dokumenata )

1.     Za prijavu  na Konkurs za upis u prvu godinu studija:

a)      prvog ciklusa (dodiplomski studij) kandidat je dužan predati  sljedeće dokumente:

 •   zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše;
 •   originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju);
 •  izvod iz matične knjige rođenih (original);
 •  uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci) i
 •  druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

b)    drugog ciklusa (diplomski/master studij)

 •  zahtjev za upis u kome je tačno naznačen smjer na koji konkuriše;
 •  ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom prvom ciklusu studija iz odgovarajuće oblasti, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta;
 •  uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original):
 •  izvod iz matične knjige rođenih(original);
 •  uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci) i
 •  drugi dokumenti u skladu sa Pravilima studiranja na II ciklusu studiju na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljenim na web stranici Univerziteta i organizacionim jedinicama.

 

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Laboratorijske vježbe iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI II za grupu G4 održati će se u srijedu 06.04.2016. od 14.15 sati.
 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.