Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Nastava
O Fakultetu
Rezultati ispita
Galerija
Downloads
ZPIMK
Ta-Mir obrazovni program
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA
  Univerzitet "Džemal Bijedić"
  Građevinski Fakultet
  USRC "Mithat Hujdur Hujka"
  88104, Mostar, BiH

  Studentska služba:

 +387 (0)36 514 850
  studentskagf@unmo.ba

  Žiro račun: 1610200000290419


  


Svi studenti zainteresovani za upis na II ciklus studija Hidrotehnickog odsjeka neka se jave na sljedeću email adresu: studentskagf@unmo.ba sa naznakom: Upis na II ciklus studija Hidrotehničkog odsjeka, i osnovnim podacima o sebi: ime i prezime, prosjek ocjena, mjesto završetka I ciklusa.
Ukoliko bude dovoljan broj prijavljenih, menadžment fakulteta će razmotriti pokretanje ovog studijskog odsjeka.
Kolokviji iz predmeta "Mehanika tla i stijene" će se održati u četvrtak 04.06.2015. sa početkom u 8h i 15min.
Studenti koji ranije nisu prijavljivali ispit moraju predati prijavu. Studenti koji su ranije predali prijavu treba da se evidentiraju u studentskoj službi i da naglase koji kolokvij polaži i da li polažu teorijski dio ili zadatke.
Obavještavaju se studenti da će se posjeta gradilištu u okviru predmeta Betonske konstrukcije II i III održati u ponedjeljak 04.05.2015. u 10h na gradilistu hotela Ruža.

Obavještavaju se studenti građevinskog fakulteta koji su koji su položili pismeni dio ispita iz Teorije elastičnosti i plastičnostida će se usmeni dio ispita održati 28.04.2015.godinena Građevinskom fakultetu sa početkom u 13,00 časova.

Ispitu mogu pristupiti studenti koji su položili pismeni dio ispita uz obavezno podnošenje prijave za polaganje ispita.

 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.