Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Nastava
O Fakultetu
Rezultati ispita
Galerija
Downloads
ZPIMK
Ta-Mir obrazovni program
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA
  Univerzitet "Džemal Bijedić"
  Građevinski Fakultet
  USRC "Mithat Hujdur Hujka"
  88104, Mostar, BiH

  Studentska služba:

 +387 (0)36 514 850
  studentskagf@unmo.ba

  Žiro račun: 1610200000290419


  


Obavještavaju se studenti III godine - bolonja da će se konsultacije i podjela potpisa iz predmeta "Projektovanje građevina i konstrukcija" održati dana 09.09.2015 godine ( srijeda ) u 12 sati u kabinetu profesorice doc.dr.Žana Džubur.​
Obavještavaju se studenti da programske zadatke iz predmeta SAVREMENE DRVENE KONSTRUKCIJE i DRVENE KONSTRUKCIJE mogu predati i iste mogu preuzeti u studentskoj službi.
 O D L U K A
 
o raspoređivanju radnika iz reda administrativno-tehničkog osoblja na radna mjesta
u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na
Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru broj: 100-1-636/13

Kandidat mr.sc. Đani Rahimićjavno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „ Seizmička analiza oslonaca historijskih mostova " pred komisijom na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru u sastavu:

  •  dr.sc. Armin Hadrović, vanredni profesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, uža naučna oblast „Građevinske konstrukcije", predsjednik Komisije;
  • dr.sc. Mustafa Hrasnica, redovni profesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: „Građevinske konstrukcije" i „Mehanika i teorija konstrukcija", mentor,član;
  • dr.sc.Majudin Muratović, docent na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, uža naučna oblast „Mehanika i teorija konstrukcija", član.

Rezervni članovi:

  • dr.sc. Mladen Glibić, redovni profesor na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru,Katedra za mehaniku materijala i konstrukcija, uža naučna oblast uža naučna oblast „Građevinske konstrukcije",
  • dr.sc.Rašid Hadžović, docent na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, uža naučna oblast „Građevinske konstrukcije" i „Mehanika i teorija konstrukcija".
Javna odbrane doktorske disertacije je 02.09.2015 godine u Sali P101 na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić „ u Mostaru sa početkom u 1200sati.
 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.