Knjiga gostiju | Linkovi | Kontakt | Mapa Stranice | Alumni Klub
Print verzija


Početna
Oglasna tabla
Raspored nastave
Raspored ispita
Rezultati ispita
Nastava
O Fakultetu
Galerija
Downloads
ZPIMK
Ta-Mir obrazovni program
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar Forum:UNMO:BA
  Univerzitet "Džemal Bijedić"
  Građevinski Fakultet
  USRC "Mithat Hujdur Hujka"
  88104, Mostar, BiH

  Studentska služba:

 +387 (0)36 514 850
  studentskagf@unmo.ba

  Žiro račun: 1610200000290419


  


Rang lista studenata koji su se prijavili na II rok za školsku 2016/2017 godinu, I ciklus ( dodiplomski studij) u I godinu studija i koju su primljeni

Obavještavaju se studenti koji su primljeni u I godinu školske 2016/2017 godine u I ciklus ( dodiplomski ), da upis izvrše u periodu od 26.9.2016 godine do 30.9.2016 godine.

Za upis je potrebna slijedeća dokumentacija:

upisnicu  index  sa upisnim i prijavnim  listom i popuniti                  

    ( ŠV obrazac ) kupiti u zgradi Rektorata

- dvije fotografije 

- ljekarsko  uvjerenje  o  zdravstvenom  stanju  studenta  ( izdaje  ga  odgovarajuća  zdravstvena ustanova ne starije od 6 mjeseci ). 

- dokaz o uplati školarine na žiro račun Građevinskog fakulteta: 1610200000290419

 Svrha doznake: G1101 ( zimski semestar ) – 200 KM

- Na žiro račun Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru: 1610200000290031

Svrha doznake: G2101, G2102, G2103  - 40KM
Obavještavaju se studenti da će se ispit iz predmeta Elementi visokogradnje kod van. prof. dr. Maja Roso Popovac održati dana 29.09.2016 godine u 11 sati.​
Teorijski dio ispita iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI I i II (bolonja), OSNOVE TEHNOLOGIJE BETONA, GRAĐEVINSKI MATERIJALI II (master) i TRAJNOST I ODRŽAVANJE KONSTRUKCIJA održati će se u srijedu 28.09.2016. od 13 sati u sali P105.
 
©1977 - 2008, Građevinski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.